W - DIG - OK


 
w-dig-ok-kv.jpg (114904 bytes)  
w-dig-ok-vkv.jpg (153562 bytes)

 


Tento diplom je vydáván českou sekcí DIG klubu. 

Podmínky:
Počet potvrzených QSO se členy DIG OK:

  KV VKV
1.třída 40 20
2.třída 20 10
3.třída 10 5
Barva diplomu modrá zelená
Seznam členů pro diplom

Diplom se vydává jak vysílačům tak posluchačům za spojení, potvrzená QSL, se členy DIG z české republiky. Lze získat diplom za spojeni na KV, nebo na VKV. Při splnění podmínek diplomu pouze telegrafním provozem je diplom doplněn zlatou kulatou známkou CW.   Zasílá se pouze seznam QSL potvrzený 2 koncesionáři, nebo 1 členem DIG. Stanice musí být seřazeny podle DIG čísla a každý člen může být se svým číslem započítán pouze jednou bez ohledu na značku, pod kterou vysílal.
Manažerem diplomu je: OK1MQY, Ing. Erhard Mareček, Za Chlumem 729, 418 01 Bílina

Poplatek za diplom: pro OK/OM:50KčFor this award contact members of Czech section of the Diploma Interests Group ( DIG-OK) as follows;
bullet 

  HF EU VHF or HF outside EU 
Class 1 40 20
Class 2 20 10
Class 3 10 5
Color of diplom blue green
List of members Czech DIG section

If you meet all Award Rules on CW , there will included a gold sticker for CW.  
Send a list of QSL's verified by your national Award Manager or two licensed amateurs or one member of the DIG.
Cost: $7,00 US or 10 IRC's or 5 EU to
W-DIG-OK Award manager:
Erhard Marecek, OK1MQY, Za Chlumem 729, CZ-418 01 Bilina, Czech Republic.