W - DIG - OK


 
w-dig-ok-kv.jpg (114904 bytes)  
w-dig-ok-vkv.jpg (153562 bytes)

 


Tento diplom je vydáván českou sekcí DIG klubu. 

Podmínky:
Počet potvrzených QSO se členy DIG OK:

  KV VKV
1.třída 40 20
2.třída 20 10
3.třída 10 5
Barva diplomu modrá zelená
Seznam členů pro diplom


Od 1:února 2019 lze kromě papírového diplomu za cenu 50 Kč žádat i o elektronický diplom za 20 Kč. Naskenovanou žádost s potvrzením jednoho člena DIG, nebo 2 jiných radioamatérů, že žadatel vlastní příslušné QSL, se zasílá na diplomového manažera, OK1MQY ( ok1mqy@gmail.com ). Úhrada za vydání diplomu se posílá na účet 670100-2207862192/6210. Do zprávy, nebo účelu se uvede značka žadatele. Pro připomenutí: Diplom se vydává jak vysílačům tak posluchačům za spojení, potvrzená QSL, se členy DIG z České republiky. Lze získat diplom v barvě modré za spojeni na KV, nebo v barvě zelené za spojení na VKV. Při splnění podmínek diplomu pouze telegrafním provozem je diplom doplněn zlatou kulatou známkou CW. Zasílá se pouze seznam QSL potvrzený 2 koncesionáři, nebo 1 členem DIG. Stanice musí být seřazeny podle DIG čísla a každý člen může být se svým číslem započítán pouze jednou bez ohledu na značku pod kterou vysílal.
Manažerem diplomu je: OK1MQY, Ing. Erhard Mareček, Za Chlumem 729, 418 01 Bílina

Poplatek za diplom: pro OK/OM:50KčFor this award contact members of Czech section of the Diploma Interests Group ( DIG-OK) as follows;
bullet 

  HF EU VHF or HF outside EU 
Class 1 40 20
Class 2 20 10
Class 3 10 5
Color of diplom blue green
List of members Czech DIG section

If you meet all Award Rules on CW , there will included a gold sticker for CW.  
Send a list of QSL's verified by your national Award Manager or two licensed amateurs or one member of the DIG.
Cost: $7,00 US or 10 IRC's or 5 EU to
W-DIG-OK Award manager:
Erhard Marecek, OK1MQY, Za Chlumem 729, CZ-418 01 Bilina, Czech Republic.Ab dem 1. Februar 2019 wird die DIG OK-Sektion das Diplom W-DIG-OK in elektronischer Version ausstellen. Außer dem klassischen Papierdiplom, mit einem ursprünglich eingestellten Preis von 5 Euro (oder 7 USD), wird auch dasselbe Diplom in elektronischer Version bereitgestellt. Ein eingescannte Antrag für die elektronische Version muss eine Bestätigung von einem DIG-Mitglied oder zwei anderen Funkamateuren enthalten, dass der Antragsteller die QSL-Karten besitzt und wird an den Diplommanager OK 1 MQY gestellt. Den Diplomantrag senden Sie bitte an den Diplommanager OK1MQY ( ok1mqy@gmail.com ). Die Gebühr für die elektronische Diplomversion beträgt 1 Euro und muss auf das folgende Konto überwiesen werden: IBAN CZ72 6210 6701 0022 0786 2192 BIC: BREXCZPPXXX Zur Erinnerung: das Diplom wird funkenden Funkamateuren und SWL´s für eine mit QSL bestätigten Verbindungen mit OK-DIG-Mitglieder ausgestellt. Man kann ein blaues Diplom für QSO´s auf KW oder ein grünes Diplom für UKW-Verbindungen beantragen. Wenn alle Verbindungen nur in CW-Mode gemacht werden, wird das Diplom mit einem goldenen runden Aufkleber „CW“ ergänzt. Europäische Funkamateure benötigen auf „KW“ zur Erlangung des Klasse 3 Diploms 10 Stationen, für das Klasse 2 Diplom 20 Stationen und für das Klasse 1 Diplom 40 Stationen. Für „UKW“ und alle außereuropäischen KW Stationen sind für jede Klasse 5, 10 oder 20 Stationen erforderlich. Es werden nur die QSL-Listen gewertet, die von zwei lizensierten Funkamateuren oder einem DIG-Mitglied bestätigt wurde. Die Stationen müssen nach der DIG-Nummer sortiert werden. Jedes Mitglied kann nur einmal mit seiner DIG-Nummer gewertet werden, unabhängig vom verwendeten Rufzeichen. Die Liste der gültigen Stationen finden Sie hier: http://ok-dig.nagano.cz/clenove.htm