W - DIG - OKczech
česky
germ
Deutsch
english
English
rusky
по-русски
spanich
Españolčleny DIG OK sekce a tím i stanicemi platnými pro diplom jsou:

OK1AKU2000
OK1AOU5170
OK1AR694
OK1ARO6130
OK1AXB4861
OK1AYD4868
OK1BZ6032
OK1CZ1995
OK1DBE6425
OK1DCE95
OK1DG5146
OK1DKR3431
OK1DLA4958
OK1DOY5357
OK1DRQ5129
OK1DVK1996
OK1DWC5775
OK1EP1545
OK1FCA1734
OK1FED5159
OK1FJS1518
OK1FNX5402
OK1FO5181
OK1IAS4890
OK1IRZ6191
OK1JIM6133
OK1JKR4795
OK1LV1794
OK1MNV1291
OK1MO78
OK1MQY5640
OK1NF6216
OK1NZJ6214
OK1OM2432
OK1RH6307
OK1RV5161
OK1SRD5906
OK1VEI2795
OK1VHV6066
OK1XC965
OK1XOE6343
OK1XTN5201
OK1XV4762
OK1YR831
OK1ZHV6181
OK2BBD6161
OK2BEN6079
OK2BIQ1219
OK2BOB2594
OK2BVX3671
OK2JK1457
OK2MTV6373
OK2ON3943
OK2PBR5496
OK2PDE3266
OK2PO4049
OK2QA1563
OK2QX1796
OK2WMC6316
OK2XY4732

OK2ZC5550
OK4AS6329
OK5AR4777
OK7AR5888
OK7RJ6091
OK7TB5789
OL2013DIG7777
OL5D7777
OL5DIG5500
OM8ON1022
------
  
  
  
  

OM3EE a OM8ON jsou členy DIG OK sekce, neboť oba mají i české
občanství. QSL platí bez časového omezení a platí i QSL na bývalé značky členů.
Proto se můžete podívat i po QSL:

Původní Nová
OK1AJNOK1JN
OK1DDROK1OM
OK2BEEOK2ZC
OK1ALQOK1AL
OK1DGNOK1DG
OK2BFXOK2ON
OK1ANEOK1KL
OK1DKWOK1CZ
OK2BIHOK2JK
OK1AQFOK1MO
OK1DWUOK1WU
OK2BLCOK1BA
OK1ARDOK1TJ
OK1FKIOK1KI
OK2BLGOK2FD
Původní Nová
OK1ARHOK7AR
OK1FOIOK1FO
OK2BYLOK2YL
OK1AUJOK1AU
OK1FRROK1RV
OK2PEGOK1MD
OK1AWQOK1AW
OK1HCHOK1HC
OK2UGYOK7RJ
OK2DFDOK7RJ
OK1AXVOK1XV
OK1IBFOK1FR
OK4AWQOK1AW
OK1AYQOK1LV
OK1JIKOK1GR
Původní Nová
OK4PDEOK2PDE
OK1BLCOK1BA
OK1PEGOK1MD
OK5DIGOL5DIG
OK1DCWOK1RR
OK2BJUOK2QA
OK1JNLOK1BZ
OK1XTBOK7TB
OK1UYLOK5AR
OK1UGVOK1GV
OK1KIGOL5DIG
OK2IENOK1FBI
OL4ACFOK1AR
OK2UXYOK2XY
  

Členové pracující s několika značkami:

OK1AR = OK7XYZ
OK1AW = OK5EPC
OK1CZ = OL9A, AA1TR
OK1DRQ = OK4RQ, OL8M
OK1FHI = OK7T
OK1HC = OL7HC
OK1HRR = OK1RH, OKL-7
OK1IR = OK1DRR
OK1MNV = OK5MN
OK1MO = OK1AQF
OK1OM = OK1DDR
OK1SRD = OL7A,OK1SJ
OK1VEI = OL1W
OK1XC = OK7XC, N3RTX
OK1XOE = OK1K
OK1ZHV = OK7BAR
OK2PDE = OK7NM
OK2QA = OK2BJU
OK2SKC = DJ0IR
OK4AS = OK1VOF
OK2ON = OK7AZ

Pro diplom platí i QSL od zemřelých bývalých členů:

Zemřelí členové:

Call nr.DIG do:
OK1AEH 068201.99
OK1JMW 15751.2.81
OK1AKM 064902.85
OK1DWE 336612.90
OK1TJ 291005.01
OK1APS 114601.95
OK1CV 525701.04
OK1DKS 134708.99
OK1HP 301905.87
OK1DMS 298201.98
Call nr.DIG do:
OK1SZ 94805.96
OK1AMV 073412.76
OK1FF 112007.84
OK1GA 270804.85
OK2BRR 115901.90
OK1GR 506210.98
OK2TZ 111010.99
OK1DZ 550708.04
OK2PJD 487708.07
OK1XN 14652.5.08
Call nr.DIG do:
OK2BMS 22002.08
OK1HJ 562421.12.09
OK1AHI 106626.06.10
OK2BWI 617903.11.09
OK1IR 544729.04.12
OK2SKC 194809.08
OK1JN 255715.10.12
OK1IQ 145502.11
OK2PKY 55192.12.14
OK1MNI 591118.1.15
Call nr.DIG do:
OM3EE 025110.7.16
OK1WF 62531.9.2018
OK1BA 211415.4.2017
OK1HX 594517.4.2017
OK1FIW 394122.12.2016
OK1WU 58749.11.2016
OK1KL 514317.12.2011
OK1FR 078520.10.2016
OK1IKE 7713.4.2020
OK1DNG 60410.2008
Call nr.DIG do:
OK2-15823 614612.2019
OK2PSJ 16452016
OK2BXR 50552003
OK1ZP 58172008
OK1-13188 110228.7.2012
OK2-19092 381721.6.2018
OK1AL 31363.11.2020
OK1AMU 2365.11.2020
OK1DOZ 59836.3.2021
OK1AYC 51081.11.2020
Call nr.DIG do:
OK1KI 494923.1.2021
     
     
     
     
     
     
     
     
     

a do data 31.12.1992 platí i QSL následujících stanic

OK3BG 0271 OK3CTX 4216 OK3IF 0512 OK3TUM 4899
OK3CAU 1519 OK3EA  0140 OK3IQ 1455 OK3YCA 0933
OK3CFF 3678 OK3EE 0251 OK3MB 0707 OK3YEB 1616
OK3CKA 2965 OK3FON 1022 OK3TAY 2367 OK3ZWX 4168
OK3CND 4124 OK3IAG 1672 OK3THM 4167 OK3-4592 1486
OK3-16725 2501     

Do data ukončení členství v DIG platí i QSL

OK1DH0451do 1.5.1997
OK1RR1994do 31.12.2010
OK2BQB0867do 1.9.2011
OK2BCH0915do 1.9.2011
OK2BPF1290do 1.9.2011
OK2BKH1993do 1.9.2011
OK1FKV4865do 1.9.2011
OK2PFN3378do 8.12.2014
OK2YL3478do 8.12.2014
OK1FHI6024do 25.6.2017
OK1GV5780do 12.2019
OK1KZ989do 2019
OK1ZZZ5890do 2016
OK2BWT6068do 1998
OK1FBI6192do 2017
OK1AUZ6202do 2017
OK1-355565930do 01.11.2020
OK1AU4934do 01.11.2020
OK1AW4938do 01.11.2020
OK1BB4853do 01.11.2020
OK1DMM1323do 01.11.2020
OK1FAU5351do 01.11.2020
OK1HC4972do 01.11.2020
OK1HCA5682do 01.11.2020
OK1MD5178do 01.11.2020
OK1MTN5200do 01.11.2020
OK1ZSV5779do 01.11.2020
OK2FD0902do 01.11.2020
OK2UFB6189do 01.11.2020
OK1VSL5660do 01.11.2020

Last update: Sun May 23 12:05:35 2021