Příspěvky na tisk QSL pro OL5DIG – 2008

OK1AMU 599,50
OK1AR500,-
OK1ARO150,-
OK1AXB200,-
OK1BB200,-
OK1DKR 334,-
OK1DLA 384,- 
OK1DOZ500,-
OK1DRQ500,-
OK1EP500,-
OK1FHI400,-
OK1FNX500,-
OK1.. 500,- nepřeje si publikaci
OK1HX200,-
OK1JIM   84,-
OK1KI100,-
OK1RV500,-
OK1VEI500,-
OK1VHV304,-
OK1ZHV500,-
OK2BBD200,-
OK2IEN100,-
OK3SL200,-
OK7RJ504,-
Díky Zdeněk