Go to index Send E-mail
northamerica.jpg

World Flora Faunabutterfly.gif

Celosvětový program ochrany národních parků a přírodních rezervací fondu světové fauny a flóry a klubu Russian Flora Fauna

Slogan: «Chraňte zelenou planetu Zemi!»  44!

Účelem je přilákat pozornost světové veřejnosti k problematice chráněných oblastí celého světa, uvedených v programu WFF včetně vodních ploch a ovzduší nad nimi, kde se nachází chráněné bohatství přírodní, vědecké, kulturní, estetické, rekreační či ozdravné, pro které byl zaveden ochranný režim.

Jak se pozná, odkud stanice vysílá?

V adresáři WFF je soupis zvaný WFF List databáze národních parků a přírodních rezervací na celém světě, který se periodicky doplňuje. Takže v průběhu spojení stanice předávají kód, například: FF-01, FF-02, FF-03 příslušný dotyčnému parku či rezervaci.

Způsob započítávání spojení

Počítá se každý národní park či přírodní rezervace, které jsou uvedeny na seznamu WFF, ale pouze jednou bez ohledu na způsob spojení.


Jak získat diplom?

Základní diplom programu je WFF Award. Žádost lze podat v papírové nebo v elektronické formě. Pro získání diplomu se musí předložit buď originály QSL nebo kopie všech lístků nebo výpis z LOGu expedice, jež je zařazena do programu WFF.

SPECIÁLNÍ frekvence.

Doporučená frekvence: základní: 14.244 (Forty Four ~ Flóra a Fauna) Mhz.
Další pásma:
SSB - 3.744, 7.044, 14.244, 18.144, 21.244, 24.944, 28.444

CW - 3.544, 7.024, 10.124, 14.044, 18.084, 21.044, 24.894, 28.044

Tyto kmitočty nejsou "výlučné" pro WFF, ale jsou pouze doporučené a rovnocenné s ostatním radioamatérským provozem.

DNY AKTIVITY

jsou následující:
20. března - Světový den pro ochranu Země

22. března - Světový den pro ochranu vod

1. dubna - Mezinárodní den pro ochranu ptáků

1. července - první výročí zahájení programu WFF

26. září - Světový den moří

4. října - Světový den pro ochranu zvířat


TÝDEN AKTIVITY

Od 1 července do 8. července 2009.

POZDRAV WFF

Při spojení s expedicí WFF vás pozdraví - 44! což znamená "Forty Four ~ Flora Fauna" a je chápáno jako slogan WFF programu: "Chránit zelenou planetu Zemi!"

Přidání NOVÉ PŘÍRODNÍ REZERVACE A NÁRODNÍHO PARKu DO SEZNAMU

WFF seznam je stále otevřený. Přidání nového čísla je možné po oficiálním vytvoření nových národních parků a přírodních rezervací, které splňují požadavky programu. Za tímto účelem se podá písemná žádost WFF výboru s uvedením názvu národního parku nebo přírodní rezervace, datum jeho vzniku, a pokud možno se připojí mapa zobrazující její hranice, a poskytnout se jiné dostupné údaje.

PRAVIDLA PROGRAMU WFF

V současné době se vydávají následující papírové diplomy za QSO se světovými národními parky a přírodními rezervacemi:
1. WFF - Základní cena za 100 QSO s různými FF, který se nachází na třech
 kontinentech;

2. WFF 200 - 200 QSO s různými FF;

3. WFF 300 - pro 300 QSO s různými FF;

4. WFF 400 - pro 400 QSO s různými FF;

5. WFF 500 - pro 500 QSO s různými FF;

6. WFF AFRIKA * - pro 5/10/20 QSO s různými FF Afriky;

7. WFF ANTARKTIDA * - pro 5/10/20 QSO s různými FF Antarktidy;

8. WFF ARCTICA * - pro 5/10/20 QSO s různými FF v Arktidě
 (na sever od 66° severní šířky);

9. WFF ASIE * - pro 5/10/20 QSO s různými FF v Asii;

10. WFF EUROPE * - pro 5/10/20 QSO s různými FF v Evropě;

11. WFF SEVERNÍ AMERIKA * - pro 5/10/20 QSO s různými FF v Severní Americe;

12. WFF JIŽNÍ AMERIKA * - pro 5/10/20 QSO s různými FF v Jižní Americe;

13. WFF OCEÁNIE * - pro 5/10/20 QSO s různými FF v Austrálii a Oceánii.

* - Diplom má 3 třídy.

wffstamp3
Nálepky se stuhami pro jednotlivé třídy

Diplomy jsou tištěny na nějakém ekologickém papíře s akreditovanou certifikací ISO 14001, FSC (SA-COC-1534) což něco znamená. Každý diplom má ochrannou holografickou známku WFF.

Dále se vydává speciální WFF GLOBE

- za nejméně 500 QSO s různými FF ve světě;
- Pro aktivátory více než 10 FF ze 3 kontinentů (každý kontinent může nahradit 5 různých FF).

WFF GLOB je proveden jako hladká koule z optického skla o průměru 80 mm s ochrannou známkou WFF vygravírovanou laserem. Na podstavci je laserem vypálena volací značka držitele (hmotnost s krabicí - 920 g).

wffglob.jpg


Za práci s národními parky a přírodními rezervacemi celého světa se vydávají následující plakety WFF Honour Roll-Plaque (Hunter):

1. WFF - za spojení s více než 100 různými FF, nacházejících se na nejméně 3 kontinentech;
2. WFF 150 - za spojení s více než 150 různými FF celého světa;
3. WFF 200 - za spojení s více než 200 různými FF celého světa;
4. WFF 250 - za spojení s více než 250 různými FF celého světa;
5. WFF 300 - za spojení s více než 300 různými FF celého světa;
5. WFF 350 - za spojení s více než 350 různými FF celého světa;
5. WFF 400 - za spojení s více než 400 různými FF celého světa;
5. WFF 450 - za spojení s více než 450 různými FF celého světa;
5. WFF 500 - za spojení s více než 500 různými FF celého světa;
6. WFF AFRICA - za spojení s více než 20 různými FF Afriky;
7. WFF ANTARCTICA - za spojení s více než 20 různými FF Antarktidy;
8. WFF ARCTICA - za spojení s více než 20 různými FF Arktidy (severněji, než 66°. s.š.);
9. WFF ASIA - za spojení s více než 20 různými FF Asie;
10. WFF EUROPE - za spojení s více než 20 různými FF Evropy;
11. WFF N. AMERICA - za spojení s více než 20 různými FF S. Ameriky;
12. WFF S. AMERICA - za spojení s více než 20 různými FF J. Ameriky;
13. WFF OCEANIA - za spojení s více než 20 různými FF Oceánie.

Za expediční práci v národních parcích a přírodních rezervacích celého světa se vydávají následující plakety WFF Honour Roll-Plaque (Activator): 1. WFF 5 - za 5 WFF aktivací z různých WFF;
2. WFF 10 - za 10 WFF aktivací z různých WFF;
3. WFF 15 - za 15 WFF aktivací z různých WFF;
4. WFF 20 - za 20 WFF aktivací z různých WFF;
5. WFF 25 - za 25 WFF aktivací z různých WFF;
6. WFF 30 - za 30 WFF aktivací z různých WFF;
7. WFF 35 - za 35 WFF aktivací z různých WFF;
8. WFF 40 - za 40 WFF aktivací z různých WFF;
9. WFF 45 - za 45 WFF aktivací z různých WFF;
10. WFF 50 - za 50 WFF aktivací z různých WFF.

1. Seznam WFF

1.1. Seznam je rozdělen do 8 oblastí: Afrika, Antarktida, Arctica, Asie, Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika a Oceánie. Jedinou podmínkou pro zařazení je oficiální státní statut chráněné oblasti pro Národní park a přírodní rezervace.
1.2. Stanici trvale pracující z území DXCC, které jsou národní parky nebo přírodní rezervace (např. HC8), nemusí požádat o účast v programu WFF. Dostačující je zveřejnění v radioamatérských publikacích, ale zaslání zprávy do databáze WFF je vítáno.
1.3. Stanice pracující z území Antarktidy a zástupci jednotlivých zemí, jako vědecké sezónní nebo stálé základny, jsou považovány za různé národní parky a přírodní rezervace.

2. Kontrolní číslo

2.1. Číslování odpovídá databázi WFF, číslo se skládá z prefixu země a číslic.

3. Oficiální seznam (databáze) O WFF

3.1. Je zapotřebí, aby amatéři pracující z národního parku nebo území či přírodní rezervace podle programu WFF předožili výboru WFF informace o své činnosti, pracovní doby, originál QSL, případně licenční dokumenty, fotografie nebo video zprávy, kopie článků v hromadných sdělovacích prostředcích atd., pro záznam do WFF databáze. Je žádoucí, aby QSL obsahovalo kontrolní číslo. Údaj o kontrolním čísle je povinné pro expedice.

4. Plnění požadavků na diplom

4.1. Žadatel musí mít koncesi.
4.2. QSO s Národní parky a přírodními rezervacemi jsou platné od data jejich vzniku.
4.3. QSO jsou platné, pokud byly učiněny se stanicemi uvedenými ve WFF databázi.
4.4. Každý z národních parků nebo přírodních rezervací je považován za WFF programu pouze jednou bez ohledu na pracovní režim. Pokud si žadatel přeje, může mu být vyznačen mód či pásmo. Diplomy jsou číslovány průběžně bez ohledu na mód či pásma. Spojení cross či přes jakékoliv převaděče (pozemní či kosmické) pro tyto diplomy neplatí.
4.5. Všechny QSO musí mít žadatel ze stejného území DXCC s call platnou v oné oblasti. Call musí být vydána na jméno žadatele.
4.6. Platí spojení na všech KV a VKV pásmech.
4.7. Pokud se vysílá v národním parku nebo přírodní rezervaci z vodní plochy, musí se u značky použít "/mm", a musí to být uvedeno na QSL. (Což není správné, neboť /mm znamená vysílání na moři, nikoliv na nějakém jezeře se vzácnými žabičkami)

5. QSL lístky

5.1. Pro QSO od 1. července 2008, QSL-lístek by měl mít označení národního parku nebo přírodní rezervace. Kontrolní číslo WFF je žádoucí.
5.2. Pro QSO do 1.července 2008, stačí, když QSL uvádí přesné souřadnice, QTH nebo název místa, které by umožnil lokalizovat místo v národním parku nebo přírodní rezervaci.

6. SEPSÁNÍ ŽÁDOSTI

6.1. Pro snadnější sepisování žádosti je ke stažení formulář. Příklad sestavení žádosti je k vidění zde. Název národního parku nebo přírodní rezervace pište tak, jak jsou napsány na QSL nebo ve WFF seznamu.
6.2. Aby jste zbytečně neztráceli čas a peníze, porovnejte si svou žádost s WFF databází stanic.
6.3. CALL v žádosti pište tak, jak je napsán na QSL.
6.4. Můžete dát do žádosti více stanic, než je požadováno pro získání dipomu. V budoucnu se vám započítají pro další diplomy.
6.5. Při podávání žádosti o dipom musíte předložit všechny QSL lístky. Pokud ale již diplom máte a žádáte o další, potom ta předchozí spojení nemusí být znovu doložena, stačí jejich seznam.

7. REGISTRACE VÝSLEDKŮ

7.1. Žádosti se zakládají a vede se o nich dokumentace v programu WFF.
7.2. Žádosti o diplomy nejsou časově omezené. QSL mohou být oskenované, příp. odkaz na elektronický LOG.
7.3. Jednou doložené QSO pro diplom není nutno pro další diplom dokládat znovu.
7.4. Po obdržení potvrzení, že vaše žádost byla přijata, musíte zaplatit náklady na poštovné, nebo můžete získat zdarma e-mailem potvrzení.

8. HONOUR ROLL & TOP HONOUR ROLL

8.1. Držitelé WFF 100 Award mohou být zařazeni do seznamu HONOUR ROLL.
8.2. Držitelé ocenění WFF GLOBE mohou být zařazeni do seznamu TOP HONOUR ROLL.
8.3. Seznam HONOUR ROLL a TOP HONOUR ROLL je každoročně zveřejňován na webu WFF a v radioamatérských publikacích.
8.4. Seznamy jsou vedeny samostatně pro individuální stanice, kolektivky a posluchače.

9. PLNĚNÍ DIPLOMŮ AKTIVÁTORY

9.1. Radioamatéři, kteří pracovali na území národních parků a přírodních rezervací, mohou získat diplom WFF BASIC za předložení WFF výboru své žádosti, zaplacení poplatku za diplom, QSLs a jakýchkoliv dokumentů potvrzujících jejich činnost - videa, fotky, jiné dokumenty.
9.2. Pro získání diplomu za kontinenty musí pracovat nejméně ze 3 národních parků nebo přírodních rezervací daného kontinentu.
9.3. Pro získání WFF GLOBE musí pracovat nejméně z 10 národních parků nebo přírodních rezervací nacházející se v ne méně než 3 kontinentech. Je možné nahradit každý kontinent 5 různými národními parky či rezervacemi.
9.4. Pro aktivátory se vede samostatné číslování diplomů, v němž je za číslem písmeno A.
9.5. Pro aktivátory se vede samostatná tabulka, v níž jsou registrovány návštěvy národních parků a přírodních rezervací.

10. POŽADAVKY NA ČINNOST HODNOCENÍ

10.1. Radioamatér, který působil na území národního parku nebo přírodní rezervace a přeje si podílet se na programu WFF musí během následujících 3 měsíců předložit následující informace o své činnosti: žádost, volací znak , datum provozu, volací značky účastníků expedice, vzorek QSL lístku, a jiné materiály: článek, foto / video materiály, reklamní materiály,potvrzující činnost na území národního parku nebo přírodní rezervace, atd.
10.2. Pro rychlejší podávání žádostí je možné využít e-mail a naskenované obrázky QSLs.
10.3. Od ukončení činnosti až do obdržení materiálů od WFF expedice žádosti se nachází v kategorii "dočasně započítané".
10.4. Pokud se materiály nebyly získané během období 4 měsíců WFF expedice bude převedena "čekající na započítání" kategorie.
10.5. Stanice uvedených v bodech 10.3 a 10.4 se nepočítají až do vydání zvláštního rozhodnutí.

11. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU

11.1. WFF Výbor je dceřiná společnost International Foundation World Flora Fauna. Předseda WFF výboru a členové výboru musí být schváleny vedením WFF programu.
11.2. Akce WFF výboru jsou zveřejněny na webu WFF a v radioamatérských publikacích.
11.3. WFF Výbor vyzývá organizace a soukromé osoby, ke sponzorování programu.
11.4. WFF Výbor kontroluje žádosti od výpravy o jejich zavedení do seznamu, a činí rozhodnutí. Rozhodnutí výboru WFF je konečné.

12. ZAHRANIČNÍ ZÁSTUPCI

12.1. Výbor WFF jmenuje zástupce v jiných zemích. WFF zástupci jsou jmenováni z řad aktivních pomocníků (dobrovolník;) WFF programu a jsou schváleni výborem WFF.
12.2. Výbor WFF vítá vytváření organizací WFF v dalších zemích, čímž se propaguje a popularizuje program WFF pro národní parky a přírodní rezervace v zahraničí, což bude nepochybně znamenat popularizaci a rozvoj jejich WFF programu.

13. BONUSY PRO POŘADATELE EXPEDICÍ

13.1. Před zahájením expedice, prosím, nezapomeňte informovat ostatní radioamatéry přes radioamatérský tisk a internetová média. Nebo informujte WFF výbor. My potom sami tuto informaci rozšíříme.
13.2. Radioamatér, který se účastnil činnosti expedice WFF, může tuto činnost uvést do své žádosti. K tomu je nutné, aby jeho volací znak byl vytištěn na QSL a předložen společně s přihláškou, nebo jeho účast byla potvrzena vedoucím expedice.
13.3. Při realizaci expedice zahrnuté výborem WFF do seznamu "most wanted» a na které se vytvořilo více než 1000 QSO s částečnou nebo úplnou účastí výboru WFF je možné použít speciální dvoustranný barevný QSL lístek WFF.
13.4. Otázky finanční a technické podpory mohou být řešeny zvlášť pro každou z výprav po prostudování žádostí, pracovních podmínek, rozpočtů a dalších informacívýborem WFF.
13.5. WFF Výbor vítá podporu poskytovanou pro chráněná území v podobě finanční nebo jiného druhu pomoci národním parkům a přírodním rezervacím. Výbor WFF může za to při zvláštních příležitostech vydat zvláštní diplom nebo jiné ocenění.
13.6. Výbor WFF zajišťuje a provozuje každoroční hodnocení o titul "Nejlepší WFF Expedice roku" rozdělené podle kontinentů a "Nejlepší světová WFF Expedice roku", počínaje rokem 2008.

14. CENÍK DPLOMŮ A TROFEJÍ WFF


14.1. Cena za každý diplom je pro zahraniční radioamatéry 12 IRC (nové).

14.2. Cena při současné žádosti o více diplomů - 10. IRC.

14.3. Cena za WFF GLOBE - 100 IRC.

14.4. Cena každého diplomu pro ruské radioamatéry je 200 rublů.

14.5. Cena WFF GLOBE pro ruské radioamatéry je 4000 rublů.

14.6. Cena plakety WFF Honour Roll pro ruské radioamatéry je 2200 rublů.

14.7. Cena za každý diplom pro radioamatéry zemí SNS je 300 rublů nebo 6 IRC (nových).

14.8. Cena WFF GLOBE pro radioamatéry zemí SNS je 5000 rublů.

14.9. Cena plakety WFF Honour Roll pro radioamatéry zemí SNS je 2500 rublů.

Platby za diplomy, členství ve fondu WFF poštovním převodem pro obyvatele Ruska a ostatní na adresu tajemníka WFF fondu RW3OW:
adresa.gif Valid HTML 4.01 Transitional

WFF Photo Gallerybutterfly.gif

213.jpg
ar.gifmore...

WFF QSL Gallerybutterfly.gif

small_286.jpg
ar.gifmore...

WFF Awards Gallerybutterfly.gif

282.jpg
ar.gifmore...

The form - application on WFF the diploma to download

The form example - application on WFF the diploma to download

The Logo WFF of the program to download (jpg 41??)National Flora Fauna Program:
1. Russian Flora Fauna
2. Moldavian Flora Fauna
3. Ukrainian Flora Fauna
4. Ukrainian Flora Fauna
5. Kyrgyzstan Flora Fauna
6. Portuguese Flora Fauna
7. Polish Flora Fauna
8. German Flora Fauna
9. Kazakhstan Flora Fauna
10. Belarus Flora Fauna
11. Espana Flora Fauna
12. Italian Flora Fauna
13. Romanian Flora Fauna
14. United Kingdom Flora Fauna
15. Bulgarian Flora Fauna
16. Hungarian Flora Fauna
17. Lithuanian Flora Fauna
18. Australian Flora Fauna
19. Azerbaijan Flora Fauna
20. Croatian Flora Fauna