DIG VKV QSO party  2021

Probíhá každoročně, vždy druhou sobotu v měsíci květnu. Závod probíhá současně jak v pásmu 144 MHz tak v pásmu 432 MHz, ale každé pásmo se hodnotí zvlášť. Čili za každé pásmo zvlášť deník. Začátek ve 13,00 UT, konec v 16,00 UT /čili 15-18 našeho času/ Platí spojení SSB, CW i FM, neplatí spojení přes převaděče .

  Výzva CQ DIG, členové předávají report, DIG číslo a lokátor, nečlenové pouze report a lokátor. S každou stanicí se smí na každém pásmu započítat pouze po jednom QSO. Každý kilometr je 1 bod, výsledek = součet bodů x počet různých DIG se kterými se pracovalo. Vítěz obdrží gravírovaný pohár. Stanice do 10.místa obdrží diplom a ostatní zúčastněné stanice upomínkový QSL se značkou, počtem bodů a umístěním. Při účasti minimálně 10 XYL/YL obdrží první z nich rovněž plaketu, stejně tak, jako první stanice z jednotlivých zemí, při účasti alespoň 10 hodnocených stanic z této země. OK stanice posílají deníky na běžných formulářích soutěžního deníku, nejpozději do 20. května na adresu

OK1AR - Zdeněk Ř í h a,
Partyzánská 94,
441 01 PODBOŘANY,

nebo elektronické deníky internetem na ok1ar@seznam.cz
Ten provede vyhodnocení v rámci OK a zašle deníky vyhodnocovateli v DL.


Valid HTML 4.01 Transitional