DIG VKV QSO party  2023

Probíhá každoročně, vždy druhou sobotu v měsíci květnu. Závod probíhá současně jak v pásmu 144 MHz tak v pásmu 432 MHz, ale každé pásmo se hodnotí zvlášť. Čili za každé pásmo zvlášť deník. Začátek ve 13,00 UT, konec v 16,00 UT /čili 15-18 našeho času/ Platí spojení SSB, CW i FM, neplatí spojení přes převaděče .

Termín: 13.5.2023

  Výzva CQ DIG, členové předávají report, DIG číslo a lokátor, nečlenové pouze report a lokátor. S každou stanicí se smí na každém pásmu započítat pouze po jednom QSO. Každý kilometr je 1 bod, výsledek = součet bodů x počet různých DIG se kterými se pracovalo. Vítěz obdrží gravírovaný pohár. Stanice do 10.místa obdrží diplom a ostatní zúčastněné stanice upomínkový QSL se značkou, počtem bodů a umístěním. Při účasti minimálně 10 XYL/YL obdrží první z nich rovněž plaketu, stejně tak, jako první stanice z jednotlivých zemí, při účasti alespoň 10 hodnocených stanic z této země. OK stanice posílají deníky v elektronické podobě, preferován je formát edi. Do hodnocení ale budou vzaty všechny elektronické deníky v jakémkoli formátu, včetně deníků papírových. Odeslání nejpozději do 20. května na adresu ok1ar@seznam.cz Ten provede vyhodnocení v rámci OK a přepošle je vyhodnocovateli do DL. Osobně se přimlouvám za to, poslat mi deníky do 10.dní po contestu, abyste se dozvěděli výsledky v OK co nejdříve a nečekali na září, kdy vyjdou teprve celkové.

OK1AR - Zdeněk Ř í h a,
Partyzánská 94,
441 01 PODBOŘANY,

nebo elektronické deníky internetem na ok1ar@seznam.cz
Ten provede vyhodnocení v rámci OK a zašle deníky vyhodnocovateli v DL.


Valid HTML 4.01 Transitional