Výsledky KV DIG QSO PARTY 2021


SWL - KW - SSB
1 OKL007 84.447 1. OK Plakette
2 DE2HUG 67.014 1. DL
3 PA-9565 20.910 1. PA
4 US-N-55 6.200 1. K
5 R1A-519 330 1. UAeu

SWL - KW - CW
1 PA-9565 6.975
2 OK2-9329 4.134