DIG QSO party  2024

  • SSB: Druhý víkend v březnu.
  • CW: Druhý víkend v dubnu

SSB:

Datum Čas Pásmo
9.3. 2024 Sobota   1200 - 1700 UTC 10-20m
10.3. 2024 Neděle  0700 - 0900 UTC 80m
10.3. 2024 Neděle  0900 - 1100 UTC  40m
 
Doporučené kmitočty pro SSB:
3,600–3,650 MHz
3,700–3,775 MHz
7060-7100 kHz
7130-7200 kHz
14,125 - 14,300 MHz
21,150 - 21,350 MHz
28,300 - 28,700 MHz

CW:

Datum čas Pásmo
13.4. 2024 Sobota   1200 - 1700 UTC 10-20m
14.4. 2024 Neděle  0700 - 0900 UTC 80m
14.4. 2024 Neděle  0900 - 1100 UTC  40m
Doporučené kmitočty pro CW:
3,510 - 3,560 MHz
7,000 - 7,040 MHz
14,000 - 14,060 MHz
21,000 - 21,150 MHz
28,000 - 28,190 MHz

Společné podmínky:

Kategorie:
  • Single operator
  • posluchači
Předávaný kód: RST + DIG číslo, nečlenové pouze RST
Bodování: QSOs se členem DIG 10 bodů, s nečlenem 1 bod.
Násobiče: Každý člen DIG 1x za celý závod(všechna pásma) a každá DXCC/WAE na každém pásmu zvlášť.
Celkový součet: Součet bodů x součet násobičů.
Deníky: České stanice na OK1AR
Termín doručení deníků:  20.5. 2024

Během závodu je předáván kód sestávající se z reportu a DIG čísla. Nečlenové dávají pouze report. S každou stanici může být na každém pásmu pracováno pouze jednou. Výzva je CQ DIG. Spojení se členem DIG platí 10 bodů, spojení s nečlenem 1 bod. Násobičem je každý DIG člen, pouze 1 x za závod, bez ohledu na pásmo. Druhý násobič je každá zem na každém pásmu zvlášť. Výsledek obdržíme součtem bodů, vynásobený součtem násobičů (počet různých DIG členů + počet DXCC zemí ze všech pásem). Posluchači si počítají za každé odposlechnuté spojení mezi DIG členy 10 bodů, za spojení člena s nečlenem 1 bod. Násobiče si započítávají stejně jako vysílači. Každá stanice v posluchačském deníku ze závodu se smí jako protistanice objevit na každém pásmu maximálně 10x. Vítěz obdrží gravírovaný pohár. Stanice do 10.místa obdrží diplom a ostatní zúčastněné stanice upomínkový QSL se značkou, počtem bodů a umístěním. Při účasti minimálně 10 XYL/YL obdrží první z nich rovněž plaketu, stejně tak, jako první stanice z jednotlivých zemí, při účasti alespoň 10 hodnocených stanic z této země. OK stanice posílají deníky na běžných formulářích soutěžního deníku, nejpozději do 20. května na adresu

OK1AR - Zdeněk Ř í h a,
Partyzánská 94,
441 01 PODBOŘANY,

nebo elektronické deníky internetem na ok1ar@seznam.cz
Ten provede vyhodnocení v rámci OK a zašle deníky vyhodnocovateli v DL.


ZMĚNA PLATNÁ OD 1.1.2024

OK stanice posílají deníky v elektronické podobě, ve formátu Cabrillo. Výsledek nemusí být zpracován, vyhodnocovatel si pomocí programu provede výpočty sám. Deniky v jiném formátu /výjimečně/ pouze po konzultaci s vyhodnocovatelem (DF1HPK). Odeslání nejpozději do 15. května na adresu OK1AR@seznam.cz Ten je přepošle vyhodnocovateli do DL.


Program pro výpočet bodů je zde

Valid HTML 4.01 Transitional