DIG Geburtstagscontest 2024

CW:

Datum Čas Pásmo
2.10. 2024    18.30 - 19.30 UTC 80m

SSB:

Datum čas Pásmo
3.10. 2024    18.30 - 19.30 UTC 80m


DIG GEBURTSTAGSCONTESTY probíhají vždy první středu a čtvrtek v říjnu. Večer od 18,30 do 19,30 UT. Ve středu CW, ve čtvrtek SSB, oboje v pásmu 80 metrů. Hodnotí se každá část zvlášť. Během závodu je předáván kód sestávající se z RS(T) a DIG čísla. Nečlenové dávají pouze report. S každou stanici může být pracováno pouze jednou v každé části. Výzva je CQ DIG. Spojení se členem DIG platí za 10 bodů, spojení s nečlenem 1 bod. Násobičem je každý DIG člen. Druhý násobič je každá země DXCC. Výsledek obdržíme součtem bodů, vynásobený součtem násobičů (počet různých DIG členů + počet DXCC zemí). Posluchači si počítají za každé odposlechnuté spojení mezi DIG členy 10 bodů, za spojení člena s nečlenem 1 bod. Násobiče si započítávají stejně jako vysílači. Každá stanice v posluchačském deníku ze závodu se smí jako protistanice objevit na každém pásmu maximálně 10x. Vítěz obdrží gravírovaný pohár. Stanice do 10.místa obdrží diplom a ostatní zúčastněné stanice upomínkový QSL se značkou, počtem bodů a umístěním. Při účasti minimálně 10 XYL/YL obdrží první z nich rovněž plaketu, stejně tak, jako první stanice z jednotlivých zemí, při účasti alespoň 10 hodnocených stanic z této země. OK stanice posílají deníky v elektronické podobě, preferován je formát Cabrillo. Do hodnocení ale budou vzaty všechny elektronické deníky v jakémkoli formátu, včetně deníků papírových. Odeslání nejpozději do 10. dní po skončení SSB části na adresu ok1ar@seznam.cz Ten provede vyhodnocení v rámci OK a přepošle je vyhodnocovateli do DL.

OK1AR - Zdeněk Ř í h a,
Partyzánská 94,
441 01 PODBOŘANY,

nebo elektronické deníky internetem na ok1ar@seznam.cz
Ten provede vyhodnocení v rámci OK a zašle deníky vyhodnocovateli v DL.

ZMĚNA PLATNÁ OD 1.1.2024

OK stanice posílají deníky v elektronické podobě, ve formátu Cabrillo. Výsledek nemusí být zpracován, vyhodnocovatel si pomocí programu provede výpočty sám. Deniky v jiném formátu /výjimečně/ pouze po konzultaci s vyhodnocovatelem (DF1HPK). Odeslání nejpozději do 15. května na adresu OK1AR@seznam.cz Ten je přepošle vyhodnocovateli do DL.Program pro výpočet bodů je zde
Valid HTML 4.01 Transitional