DIG FRUEHJAHRS 2020

CW:

Datum Čas Pásmo
3.6.2020    18.30 - 19.30 UTC 80m

SSB:

Datum čas Pásmo
4.6.2020    18.30 - 19.30 UTC 80m


DIG FRUEHJAHRSCONTESTY probíhají vždy večer od 20,30 do 21,30 našeho letního času. Ve středu na CW, ve čtvrtek SSB, oboje v pásmu 80 metrů. Hodnotí se každá část zvlášť. Během závodu je předáván kód sestávající se z RST a DIG čísla. Nečlenové dávají pouze report. S každou stanici může být pracováno pouze jednou v každé části. Výzva je CQ DIG. Spojení se členem DIG platí za 10 bodů, spojení s nečlenem 1 bod. Násobičem je každý DIG člen, průběžně očíslovany. Druhý násobič je každá země DXCC. Výsledek obdržíme součtem bodů, vynásobený součtem násobičů (počet různých DIG členů + počet DXCC zemí). Posluchači si počítají za každé odposlechnuté spojení mezi DIG členy 10 bodů, za spojení člena s nečlenem 1 bod. Násobiče si započítávají stejně jako vysílací.Každá stanice v posluchačském deníku ze závodu se smí jako protistanice objevit na každém pásmu maximálně 10x. Vítěz v každé části obdrží gravirovanou plaketu. Stanice do 10.místa obdrží diplom a ostatní zúčastněné stanice upomínkový QSL se značkou, počtem bodů a umístěním. Při účasti minimálně 10 XYL/YL obdrží první z nich rovněž plaketu, stejně tak jako první stanice z jednotlivých zemí, při účasti alespoň 10 hodnocených stanic z této země. Deníky lze posílat na běžných formulářích soutěžního deníku, nejpozději do 20.dne téhož měsíce na adresu OK1AR. Zdeněk Ř í h a, Partyzánská 94, 441 01 PODBOŘANY Ten provede vyhodnocení v rámci OK a zašle deníky doporučené na adresu vyhodnocovatele v DL. Deníky můžete poslat i pomocí paket rádia, případně i internetem na OK1AR@seznam.cz Deníky budou do DL odeslány na náklady DIG OK sekce.
Valid HTML 4.01 Transitional