image003.gif DIG – Z historie
 
Na webové stránce DIG, kterou vede DL3NO, je velice zajímavým způsobem popsána historie DIG (autor DJ8OT). Domnívám se, že není nezajímavé s tímto materiálem seznámit zájemce z OK, kteří výše uvedenou webovou stránku doposud nenavštívili.

Koncem 50-tých let minulého století měl Paul Kleinholz, DL9KP (v tehdejší době TOP operátor v DL) velice dobré kontakty s radioamatéry USA, členy klubu CHC (CERTIFICATE HUNTER'S CLUB), klubu lovců diplomů, který založil a vedl Cliff Evans, K6BX. Cílem tohoto klubu bylo přizvat radioamatéry z USA a potažmo ostatních zemí světa k „lovu“ diplomů. K tomu členům CHC zařídil servis ve formě informací o radioamatérských diplomech, a to zejména pravidelným vydáváním s roční obměnou jím napsané publikace „AWARD DIRECTORY“.

V mnoha zemích začaly vznikat pobočky CHC (Chapter), přičemž podmínkou základního členství bylo vlastnictví 25 diplomů. V bývalé NSR tak vznikla CHC CHAPTER nr.10, v čele s DL9KP, DL9XN a DJ2UU. QTH DL9KP byl Duisburg vzdálený pouze 40 km od města Velbert, kde byl velmi aktivní Eberhard Warnecke, DJ8OT (v té době 30-ti letý), který čtvrtek co čtvrtek šéfoval DL-CHC-Rundám. Pánové navázali bližší kontakty a CHC CHAPTER 10 se měla od počátku čile k světu, zejména díky DJ8OT, který realizoval tisk klubových materiálů a diplomů.Tato odbočka byla aktivní jak v celosvětovém měřítku, tak v DL, kde organizovala každoroční setkání nejen svých členů zejména v městech Kempen,Velbert,Berlin a Wolfsburg. DL9KP ve svých ideálech financoval z vlastní kapsy tisk materiálů a diplomů pobočky a vše se zdálo ideální a bezkonfliktní…

V r.1967 podniknul K6BX první útok proti německé pobočce. Jako záminku si našel údajné špatné hospodaření pokladníka DJ2UU, přičemž solí v očích mu byla především nízká cena diplomů (bez jeho předchozího schválení) - činící v té době neuvěřitelný 1 dolar (v přepočtu tehdy 5DM). Roztržka nabývala na intenzitě, zejména když K6BX neomaleným způsobem nazval představenstvo DL pobočky diktátory, zločinci a „malými Hitlery“, přičemž k této nechutné kampani využil tehdejšího předsedu DARC a svého přítele Herberta Picolina DL3NE.

Následovalo oznámení z USA, že K6BX hodlá navštívit některé pobočky CHC, zejména ve východní Evropě, ale svou cestu začne v DL, přistáním ve Frankfurtu.

V hotelu Holliday Inn se sešlo vedení DL-CHC zastoupeno DJ2UU, DJ9SB, K1QHD/DL4EO, DL9HC (mimochodem je to současný předseda DIG), DL1HH a DL9RE s velkým šéfem K6BX, vedeno snahou urovnat vzniklé rozpory. K6BX byl přivítán srdečně a přátelsky, leč jeho reakce byla neočekávaná. I když angličtina přítomných DL byla precizní, odvětil, že jejich angličtina není dobrá, on jim stěží rozumí, tak jako přiloženým písemným materiálům, které prý nemůže přečíst, maje špatné brýle, dále prý trpí následky těžkého zranění jako pilot bombardovacího letadla ve 2.světové válce a hůře slyší. Nastávající víkend s K6BX byl již pouze formalitou, s doprovázejícími DL om,s již nechtěl o ničem podstatném mluvit a vydal se na další cesty do OK, HA, YO, DM…bylo zřejmé, že další nepříjemnosti jsou ve vzduchu.

V té době uvažovaná sovětská CHC Chapter měla vzhledem k četným připomínkám potenciálních členů předem vstup zavřen, což rozpoutalo lavinu odchodů mnoha poboček z CHC.

28.10.1967 se sešlo vedení DL pobočky a zpracovalo memorandum, které poslalo K6BX s tím, že očekává odpověď ve lhůtě 1 roku. Po roce přišla odpověď od K6BX s tím, že jim posílá poslední CHC zpravodaj (1-stránkový) a zároveň považuje činnost DL CHC CHAPTER za ukončenou.

Na podzim r.1969 bylo připravováno setkání radioamatérů: KEMPEN RADIO BORDER MEETING pod vedením DJ4AH.

Zde se zrodilo programové prohlášení o založení DIG, jakožto nástupce zrušení CHC CHAPTER 10.

V restauraci „Kempernen Hof“ byl založen 10.10.1969 DIG.

Při večerním hamfestu jej založili tito OM,s a YL,s : DL8JS, DL1RA, DJ1TS, DJ8CR, DL2TD/PA0HEC, DJ6IN, DK1NF, DL3LS, DL9XW, DJ9ID, DJ8CV, DL2OR, DL9IDC, DL2OV, DL3JR, DJ7UO, YA5RG, DL1LD, DL3NO, DL8TC, DK2UN, DE0GLF, DK2JX, DJ3LF, DL9HC, PA0LV, DJ4HR, DL2JB, DJ8OT, DE A-01-16423, DL6ME, DK2XH, DJ7IT, DJ3JR, DL9XN, DJ2VZ, DJ4AH, DL7NJ, DJ2YE.

Prvním předsedou DIG byl zvolen Paul Kleinholz DL9KP, místopředsedou Hans-Christian Schütt, DL9XN a diplomovým referentem Karl-Heinz DL2JB..

Warnecke Eberhard, DJ8OT: „30 Jahre DIG“ Velbert 1998 (1), (2), (3), (4), (5)
Translation OK1AMU
 
 
home

Valid HTML 4.01 Transitional