Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg Diplomy DSW

Diplomový klub DSW (Diplom-Sammler Waterkant) je svou členskou základnou skoro identický s DIG. Dle loga má velice blízko k vodním živlům a tak, jako se IOTA zaměřuje na ostrovy, DSW preferuje spojení s přístavy Evropy. Je tedy pro OK stanice přístupný a vyznačuje se tím, že má velice hezké diplomy, které se výrazně odlišují od diplomů stávajících. Mnozí z vás vlastní QSL, na kterých je znak klubu – pádlo ve dvojitém kruhu se čtyřmi hřebenovými vlnkami, případně pouze pádlo s číslem, což znamaná číslo příslušného diplomu. Níže uvedené řádky by zájemcům měly usnadnit práci na diplomech DSW, které se hezky vyjímají v ham-shacku. Velice podrobné informace najdete na webu http://dsw.net.ms, které se každý měsíc aktualizují. Klub vydává v současné době 11 diplomů, z nichž část preferuje spojení s členy klubu, některé diplomy mají charitativní charakter a zbývající se vydávají za spojení s přístavy a majáky v Evropě. Klub sídlí, tak jako DIG, v Německu, kde má i převážnou členskou základnu. Na rozdíl od DIG čítá klub cca 300 členů. Pořádá setkání spřízněných duší, z nichž to nejbližší se uskuteční poblíž krásných schwerinských jezer u města Plau am See ve dnech 29.5.- 1.6.2008.

Stručně k řadě diplomů:

 1. DSW-Diplom se vydává za QSO s 20 DSW členy (na VKV s 10 členy) z nichž musí žadatel mít obligatorně 3 spojení s oblastmi DOK-ů E,I,M,V a Z (čísla doků najdete na webu viz výše) a 2 QSO s YL členkami DSW.
 2. DSW-Paddel.Jde o vkusné pádlo z balzy s logem DSW,call držitele, jeho jménem a číslem pádla(důležitý údaj viz níže). Obdrží žadatel, držitel základního diplomu za spojení se 30 členy DSW, 4 YL členkami DSW, přičemž po 2 spojeních musí být s členy vybraných DOK-ů E,I,M a V.
 3. DSW-Knotenbrett je atraktivní skříňka, se základními námořnickými uzly s mahagonovým podkladem a plaketou na níž je call držitele s jeho jménem. Počet QSO se stupňuje a opět přesné podmínky najdete na citovaném webu.
 4. Blinkfuer-Diplom vyžaduje spojení se stanicemi ve výše uvedených DOK, jejichž začáteční písmena křestního jména dají název DIPLOMSAMMLER WATERKANT (tedy 22 QSO), v žádosti o diplom je nutno uvést sídlo stanice, nebo QTH-lokátor. Jako žolík lze místo chybějícího písmena použít potvrzené QSO se stanicí pracující z majáku.
 5. Luett BLINKFUER, je vkusný keramický majáček s plaketou, kde je značka a jméno žadatele.
 6. Mahagonitafel „GROOT BLINKFUER je opět velice hezky proveden. V mahagonové skříňce je zobrazen maják a vedle něj plaketa se značkou a jménem držitele, pod tím základní námořnický uzel.
 7. ORGANSPENDE RETTET LEBEN má vysloveně charitativní účel, příjmy jdou na konto dětské polikliniky v Rostocku, která provádí transplantaci orgánů. Žadatel předkládá GCR s uvedením údajů o 22 spojeních se stanicemi, jejichž poslední písmeno sufixu je součástí názvu diplomu. Pokud žadateli některá písmena chybí, lze je nejvýše u 3 nahradit QSO se 3 členy DSW, či držiteli pádla.
 8. DSW-Diplom ORGANSPENDE RETTET LEBEN se vydává za obdobných podmínek jako předchozí diplom s tím rozdílem, že nelze tzv. Žolíky nahradit chybějící písmena.
 9. EU-POAR Diplom se vydává za potvrzená QSO s přístavy Evropy, jejich rozsáhlý seznam dle jednotlivých zemí je na webu klubu.
 10. EU-POAR Jubilee 10 se vydává žadateli za obdobných podmínek jako diplom předchozí s tím, že platí QSO výhradně po 1.1.2006. Jde o unikátní ruční práci, kde na dřevu přístavního mola je pták podobný rackovi, včetně plakety se značkou a jménem držitele.
 11. Diplom DSW-2000 je nejvýše dosažitelný diplom klub, jehož podmínky jsou složité a vyžadující specializaci na QSO se členy klubu (viz opět web DSW).

Manažerem všech 11-ti diplomů je DL1LBS: Walter Bender, Bahnhofstr. 4, 24109 Melsdorf, GERMANY. Manažer vám rovněž pošle za 1,40 € seznam členů DSW včetně držitelů “pádla”. Pouze pro zajímavost: má žádost poslána v pondělí z Brém byla vyřízena tak, že základní diplom byl tentýž týden ve čtvrtek v Praze a “pádlo” dorazilo následující středu !!! Ceny diplomů jsou uvedeny na webu DSW s tím, že diplomy lze převzít osobně při DIG či DSW setkáních, čímž se jejich cena značně sníží. DSW-QTC (analogie DIG rundy) je každou 1.neděli v měsíci od 16:00 UTC na QRG 3677 khz +/- QRM. Přihlašující se stanice registruje od 15:30 UTC řídící stanice, jíž je DL0DSW.

Klub DSW pořádá 1x ročně vždy 30.12. závod, kde lze získat množství QSO s členy DSW a držiteli pádla a vytvořit si tak předpoklady k podání té či oné žádosti o patřičný diplom. Členy klubu je mnoho rodinných příslušníků (dtto členů DIG), takže žadatel paralelně sbírá i body pro FAMILY AWARD a diplomy W-DIG-M a DIG 77 a 30 Award. Podrobné údaje o tomto závodu jsou opět na webové stránce klubu. A co na závěr? Pokud vás tyto řádky zaujaly, přeji vám hodně zdaru při lovu DSW.

 

Valid HTML 4.01 Transitional