Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg Mezinárodní DIG setkání

t.zv. DIG-TREFFEN se organizují dlouhodobě v různých končinách Německa a navazují na bývalá setkání DL-pobočky (Chapter) CHC, z níž vlastně DIG vznikl. Vzhledem k tomu, že po roce 1989 má každý DIG člen v OK možnost takového setkání se zúčastnit (a mnozí DIG-OK této možnosti využili) je určen tento článek především těm z čtenářů, kteří ještě na obdobné akci nebyli, tedy seznámit je s průběhem a organizací, která se nesrovnatelně líší od setkání radioamatérů v tuzemsku. Výhodou účastníků je (tak jako při mnoha obdobných akcích v radioamatérském světě) možnost osobního seznámení s lidmi obdobně zaměřenými k našemu krásnému hobby a mnohdy jako bonus, setkání s “hvězdami” jimiž jsou myšleni v tom dobrém slova smyslu špičkoví radioamatéři, mnohdy účastníci velkých DX-expedic. V poslední době to byl třeba Franz,DL9GFB, který nám dopřál vzácné Andamany (VU4AN/VU3RYE) a Lakkadivy (VU7RG), či Baldur DJ6SI, jehož DX teritorium je africký kontinent. Dále se při setkáních nabízí jedinečná možnost získat při pořádaných kontestech a DOK-burze množství pro nás nových DIG členů, množství rodinných příslušníků pro FAMILY AWARD a také možnost získat jinak obvykle těžce dostupné QSL pro atraktivní diplomy obdobně zaměřených klubů (jejichž členská základna se obvykle s DIG skoro kryje) jako je Holzhammer Club (populární dřevěné kladivo uváděné na QSL) či Diplom Samler Waterkannt( jeden z diplomů klubu je vkusné pádlo s emblémem klubu a značkou majitele diplomu-rovněž známé z QSL).

Mé zkušenosti jsou pouze ze setkání v posledních dvou létech, ale pravidelným účastníkem všech Treffen od pádu “železné opony” je Zdeněk, OK1AR s celou svou rodinou, který navíc má všechna taková setkání zdokumentována na DVD, a to ve špičkové kvalitě. Dopravu na místo setkání si volí každý účastník podle svých možností, ale nejběžnější dopravní prostředek je osobní automobil. Cesta železnicí je někdy využívána též, ale v DL v poslední době silně snížily možnosti různých jízdenek se slevou.Takže se taková jízda dosti prodraží.

Ale předpokládám, že jsme dorazili zdrávi a v pohodě do místa setkání (vždy v nejbližším okolí perfektně značeno) a máme několik možností ubytování. Prostřednictvím webové DIG stránky se dozvíme s předstihem cenové relace za ubytování v hotelu, pensionu, v domácnosti, či v kempu. Vše záleží na našich finančních možnostech (méně hvězdičkové hotely nabízí ubytováni průměrně v ceně od 30 € za den včetně snídaně), ubytování v kempu je díky Wernerovi DH1PAL pro OK účastníky buď velice laciné, nebo úplně zdarma, což je veliká výhoda. Doporučuji otázku ubytování zejména v hotelu nepodcenit a pokoj si včas rezervovat. Pod pojmem včas myslím dobu minimálně půl roku dopředu. Německé hotely mají své webové stránky včetně automatické rezervace, která se odbyde opravdu obratem. Ti, kteří si účast rozmyslí v poslední chvíli musí brát ubytování “last minute” tedy ve stanu. Tak jsme ubytování, či máme postavený stan, nebo dobře zaparkovaný karavan a jdeme se prezentovat-přihlásit do organizačního centra setkání. Celý sraz probíhá obvykle od čtvrtka do neděle a centrum bývá otevřeno zpravidla ve čtvrtek v poledních hodinách. Dobrou duší pro příchozí bývá obvykle xyl sekretáře DIG(DJ8OT) - Hannelore DH5JR, která nás zkasíruje. Účastnický poplatek činí v poslední době obvykle 5 € za osobu za celé setkání. Pokud jsme se v předstihu přihlásili na celodenní výlet (cca 15-20 €) či společnou páteční večeři (za obdobnou cenu) zaplatíme i tyto poplatky. Obdržíme účastnický odznak a můžeme na místě zakoupit nabízené DIG předměty (razítka,vlaječky apod). Na setkání v r.2006 jsme všichni dostali řvavé oranžové vesty (dle slov DJ8OT, abychom byli, potácející se po hamfestu na komunikacích zřetelně a z dálky vidět). Ve čtvrtek odpoledne začíná mobilní závod, při kterém máme možnost získat první cenné členy. Čtvrteční večer bývá vyhrazen společnému posezení, obvykle v kempu. V pátek, po snídani, cca v 10 hod. bývá odjezd na celodenní výlet (v r.2006 to byla plavba lodí po řekách Mosele a Rýnu, v r.2007 výjezd autobusy do města Bremerhaven, v přístavu nástup na loď a plavba v délce cca 2 hod.) poté osobní volno ve městě). I odjezd bývá organizován tak, abychom pohodlně dorazili do místa setkání okolo 17-té hodiny. Večer bývá společná večeře s programem. Sobotní dopoledne bývá vyhrazeno buď mobilním soutěžím se znalostním kvízem, nebo DOK burze (ta bývá někdy i v sobotu odpoledne). Burza je jedinečnou příležitostí získat na VKV množství DIG (včetně kompletních rodin), je organizována v pásmech od 145 Mhz výše. Pokud třeba nemáme zařízení na vyšší pásma, ochotně nám ho přisune nejbližší kamarád . Zjistil jsem, že bohatě vystačím s ručkou. Speciálně na burzu dojíždějí i radioamatéři, kteří se jinak setkání nezúčastní. Výměna QSL je možná, ihned po skončení burzy, či večer při hamfestu. Řídící stanicí je Karl-Maria DD4NC, který na začátku stručně vysvětlí pravidla provozu. Bývá dobrým zvykem, že většina přítomných vyrukuje kromě své call s dalšími klubovými značkami, které mají speciální DOK. Jen DD4NC má takových stanic minimálně 5. Předává se report , jméno, DIG číslo, DOK, OK,s-dávají zkratku okresu atd. Základ tohoto provozu je rychlost a stručnost. Po řídicí stanici má slovo xyl DD4NC, jíž je Inge DG1NAS a opět s minimem 5-ti klubových stanic. Další stanice jsou vyvolávány dle čísel před sufixem. Např. Všichni přítomní s číslem 9.... takže každý má dostatek času se připravit na svou relaci. Když skončí všechny stanice na 2m, nastává přeladění na 433 Mhz, pro plynulost jsme již vyvoláváni v pořadí, ve kterém jsme se přihlašovali na předcházejícím pásmu a dáváme pouze report pro všechny.A pokračuje se výše....Neuvěřitelně rychlý provoz znamená, že DOK burza je skončena za něco málo přes 1 hodinu. Po burze následují klubové srazy (TEN-TEN, Holzhammer atd). Máme možnost koupit si lístky do večerní tomboly.

Hamfest začíná zpravidla v 19-19.30 hod přivítáním všech přítomných (přítomní OK mají svůj stůl označený vlaječkou sekce) z řad funkcionářů místní správy, organizátorů z místa setkání a také od hlavního spíkra jimž je Eberhard, DJ8OT. Prvním bodem bývá předání trofejí za čtvrteční mobilní závod. Obvykle bývá vítězem v poslední době Zdeněk, OK1AR a další jeho rodinní příslušníci. Dále se předávají věcné ceny za záslužnou práci v DIG (odměněni byli třeba operátoři-řídící stanice ve čtvrtečních DIG-SSB-rundách), následuje předání CW a UKW Plaket, DIG-Trofeje a jako vrchol večera (kdy je v pohotovosti smečka fotografů) – předání DIG 1000 TROPHY. Z rozhodnutí vedení DIG se předává toto ocenění výhradně a pouze při této příležitosti. Poslání poštou, či po kamarádovi se vylučuje. Následuje vyhlášení výherních čísel v tombole (se zajímavými cenami od štědrých sponzorů-účastníků setkání), z nichž mnohdy předávají velice vtipné ceny. A následuje volná zábava, mění se QSL, pobíhá se s ručkami a lovíme ty, se kterými QSO ještě nemáme. Vše buď za hudebního doprovodu, s tancem či jen tak. Hamfest končí zpravidla po půlnoci.

Poslední den setkání je vyhrazen dalšímu mobilnímu závodu a loučení všech přítomných, kdy si slibujeme, že příště se opět zúčastníme. A následuje cesta domů.....
 

Valid HTML 4.01 Transitional