Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg DIG v OK

Okolo roku 1970 se nenápadně, pomalu ale jistě zvyšovala informovanost o tom, že kousek od nás, byť za „železnou oponou“ vyrůstá klub, který není omezen pouze na svou zemi, ale nabízí dostatek cenných informací každému potenciálnímu zájemci a nejen to, ti kteří měli potřebné množství QSL, mohli požádat o první diplomy a plakety.

Zvyšovala se účast OK stanic v DIG závodech, zejména v květnové VKV-DIG-PARTY. Příčinou byly zveřejněné podmínky na tehdejší dobu enormně těžké DIG 1000 TROPHY. Je pochopitelné, že něco obtížného (ale zajímavého)láká případné zájemce získat pro sebe to nádherné ocenění, kde je uvedeno „FIRST OK“. Koncem sedmdesátých let se rozvinul tvrdý boj o tuto poctu mezi Zdeňkem OK1ARH (nw OK1AR)a Lacem OK1IQ. Finále bylo v roce 1980 a vítězství Zdeňka OK1ARH publikoval poprvé DIG Rundbrief č.24 v září 1980, jeho TROPHY 1000 má pořadové číslo 26, Laca OK1IQ č.27. „Bronzovou medaili“ v OK s č.86 získal Harry OK3EA. Následovala značná časová pauza, protože „největším úskalím“ pro žadatele, vesměs pracujících na KV pásmech, bylo získání potřebných 250 bodů za QSO s DIG členy na VKV, čímž byla otevřená cesta k vlastnictví VKV plakety. K č.118 se v 90-tých létech propracoval Martin OK1RR, dále následovali: Josef OK1FED, Josef OK1AXB, Standa OK1AU a Jirka OK1AMU. Úspěch OK vynikne i proto, že jsme v počtu držitelů trophy druhou zemi za DL, následuje 5x PA, 3x OE, 2x HB a OM, a po jednom držiteli z I, 4X, ON, HA a UX včetně 9 SWL. V roce 2006 doplnil Béda OK1DOZ, ziskem obou dvou DIG plaket a trophy najednou Standu, OK1AU aJosefa, OK1AXB.Vvýsledky Bedy jsou o to cennější, že při tom zastává funkci krajského manažéra pardubického kraje, sám je QRV od RTTY, PSK, KV až po VKV, kde zároveň pomáhá pardubické OK1KPA k vynikajícím výsledkům. OK1DOZ se tak stává adeptem na nejvyšší DIG trofej společně s Rudou, OK1DKR z Prahy, Jirkou, OK1WU z Vrchlabí a Josefem, OK1AYD z Vodňan. Zásluhou OK1AU, OK1AXB, OK1DG a OK1FAU (vše členové DIG a Polabského DX gangu)se Lysá nad Labem a nejbližší okolí stalo místem s největší hustotou špičkových DX-manů na 1km2 v OK. Nejúspěšnějším členem české sekce DIG je nepochybně Zdeněk, OK1AR. K vysílání přivedl nejen svou XYL Marii, nyní OK5AR, ale i obě dcery Alenu, OK7AR a Zdenu OK6AR. Jako předseda české sekce má zásluhu na jejím členském rozmachu, aktivitách a účasti ve všech DIG závodech, ať jde o roční, či příležitostné kontresty. Kam se mu vešly všechny doposud získané trofeje za vítězství v těchto závodech neumím posoudit, pouze je možno konstatovat, že Zdeněk je univerzální závodník, vítězí v SSB, CW i VKV části a je pravidelným vítězem mobilních závodů, pořádaných u příležitosti DIG setkání v DL.

Protože by jedna věta neobsáhla vše zajímavé o jednotlivých členech klubu z OK, zejména třeba neúmyslným opomenutím všech jejich úspěchů, vzal si tento článek za úkol představit jednoho člena. Nepůjde vlastně o člena, ale členku s pořadovým číslem 4949, jehož držitelkou je OK1KI – Míla Šebestová z Prahy. V prvé řadě excelentní telegrafistka a účastnice většiny radioamatérských setkání, ať jde o Holice, nebo Strojetice. Koncesi získala v r.1985, kdy začala vysílat jako OK1FKI, pobyt ve třídě C byl velice krátký, obdobně i ve třídě B. Vzhledem k tomu, že se Míla pohybuje s naprostou samozřejmostí ve vyšších rychlostech, lze ji nazvat HIGH SPEED YL. Mrzí ji, že většinu YL závodů odjezdí většinou z OK pouze sama.Doma používá TCVR - TS 630 s antenou FD8 a přesto,že používáným výkonem je v kategorii nyní oblíbeně nazvané SMALL PISTOL , je na jejím kontě více než 200 zemí DXCC a přes 40 vesměs velice kvalitních diplomů. Sama skromně konstatuje, že nemá čas na administrativu, tedy vypsat žádosti o další diplomy, ke kterým QSL samozřejmě vlastní. Raritou je její FAN KLUB, který čítá t.č. 33 členů, z toho 3 ze zahraničí. Organizuje několikrát do roka závody z nichž nejzajímavější bude pravděpodobně ten „Mikulášský“ včetně násobičů: Anděla-OK1KI, Mikuláše-OK1DOR a 6-ti čertů. Klub vydává k těmto akcím své vlastnoručně vytvořené diplomy. Míla říká, že nekrásnější roky života prožila v manželství s Vaškem ex OK1SZ, DIG 4948, který již bohužel není 11 let mezi námi. Na jeho počest organizuje FAN KLUB OK1KI „Memoriál OK1SZ“. Když jsem se optal jak takové manželství probíhá v době před závody, kdy oba partneři jsou schopni vyrazit „do boje“ s vysokými ambicemi, dozvěděl jsem se, že u Šebestů v tom žádný problem nebyl. Oba dva veděli předem, kterých závodů se v kalendářním roce chtějí zúčastnit, ke kolizím nedošlo, naopak vše probíhalo za oboustranné tolerance. Pokud Mílu ještě neznáte, setkáte se s ní každoročně v dubnové DIG-CW-PARTY a osobně třeba ve Strojeticích v září. Zaostřete svůj zrak na sympatickou drobnou blondýnku s cedulkou I LOVE CW. Bude to zcela určitě OK1KI.

Pro zpřízněné duše DIG uvádíme ještě termíny klubových akcí v tomto roce:

12.-13.4.DIG-CW-PARTY12.4. (20,15,10m) 13. (80,40m)
10.5.DIG-VKV-PARTY 
29.5.-1.6.DSW MEETINGPlau am See, nr Schwerin
4. - 5.6.Fruehjahr DIG Contest4.6. (CW), 5.6. (SSB)
13.9.Setkání členů OK DIG sekceStrojetice u Podbořan
1.10.Geburstag DIG ContestCW
2.10.Geburstag DIG ContestSSB

 

Valid HTML 4.01 Transitional