Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg Jak na DIG diplomy:

Předpokládáme, že žadatel o jakýkoli DIG diplom si přeje stát se co nejdříve členem tohoto, ve světě oblíbeného klubu. Jak již víme, jednou z podmínek členství v klubu je vlastnictví minimálně 25 diplomů, z nichž 3 budou z řady DIG. Pokud tyto diplomy vlastníte, je jasné, že vaše zásoba QSL, kterou disponujete bude základem, ze kterého budete dále vycházet. Žadatel si také musí rozmyslet, zda v tomto okamžiku žádat, či pracovat na DIG diplomech pouze nižší třídy, nebo zda žádat, či pracovat na DIG diplomech nejvyšší-tedy 1.třídy. Druhá alternativa mu ušetří dost peněz, protože cena každého z DIG diplomů (tedy i žádosti o jednotlivé třídy) činí 5 €.

Proto doporučujeme nejprve žádat o diplomy, které nejsou odstupňovány třídami 1.-3. Tedy: DIG-CEPT-Diplom, DIG-Diplom 77, Familia Award, Germany Award, IAPA, TMA, DIG 30, DIG-EURO-Diplom, a to máte-li dostatek potvrzených QSO. Ideální pro další práci na plaketách bude, pokud jsou tato QSO navázána provozem 2xCW nebo na VKV. Kompletní program DIG diplomů,plaket a trofejí najdete na webové adrese: http:///ol5dig.nagano.cz/bafunar/index.html

Naše KNOW-HOW, neboli - „Víme jak“ :

Pokud se zúčastníte jedné DIG-SSB-PARTY (2. víkend v březnu), DIG-CW-PARTY (2.víkend v dubnu), či DIG-UKW-PARTY (2.sobota v květnu) každého roku, nepochybně máte vytvořenou potřebnou základnu později potvrzených QSO, protože zejména v prvních dvou případech je k maní běžně přes 100 DIG členů. A můžeme si psát žádost o první DIG diplom – DIG 30, který vyžaduje nejméně 30 potvrzených QSO po 10.10.1999 (30.výročí klubu). Z jedné země lze použít jen 3 stanice, (na VKV 3 stanice z každého velkého lokátoru). O diplom lze také žádat za provoz výhradně 2xCW, FONE, VKV. Ostatní žádosti se posuzují jako mix a nelze je použít pro žádosti o jednu z DIG plaket.

Zásoba potvrzených QSO vám bude nepochybně (pokud jste byli v závodě úspěšní)stačit pro žádost o DIG Diplom 77. Tedy za 77 potvrzených DIG, z nejméně 7 zemí (z jedné země lze použít maximálně 7x7 členů DIG). Všechna QSO musí být navázána po 1.1.1977. O tento diplom lze žádat v kategoriích 2xCW, VKV, MIX.

Pokud budete aktivní v době okolo zejména letních prázdnin, podaří se vám množství QSO se stanicemi, které pracují odjinud než ze své mateřské země, a to využívaje svého hobby při dovolené,či jiných aktivitách. Podmínkou je, aby šlo o vysílání ze zemí, které jsou účastníky dohody CEPT..Tím se připravíte k sepsání žádosti o DIG-CEPT-Diplom.

V měsíci říjnu pořádá každoročně DARC (Německá obdoba Českého radioklubu)závod WAG. Pokud se ho zúčastníme, vytvoříme si výborné předpoklady pro řadu diplomů z DL, protože navazujeme QSO pouze s německými stanicemi, kde jedním z násobičů jsou „DOK“. Kořením tohoto závodu jsou i DOK speciální a mimořádné, použité pouze v tomto závodě. Účast v tomto závodě je rovněž vhodná pro následnou žádost o diplom WGLC (tedy za QSO s městy v DL nad 100.000 obyvatel a nejméně 60 takových měst pro 1.třídu). Pro diplom GERMANY musíme mít nejméně 80 potvrzených QSO po 3.10.1990, a to z každé spolkové země (14 zemí) a 2 hansovních měst, jimiž jsou Brémy a Hamburg, v počtu nejméně 5, na 2 pásmech.Tedy 5 QSO x 16 spolkových zemí činí 80 QSO. U tohoto diplomu činí žadatelům občas potíže s QSO s městy Hamburg (platí pouze vybrané městské E doky) a Brémy. Protože získat vybrané E doky je snadnější, obrátíme pozornost na město Brémy. Radioamatéři z Brém se scházejí každý týden od pondělí do pátku od 07.30 hod. SEČ na QRG 3,75 MHz a rádi v rámci svého interního kroužku vyhoví každému zájemci o QSO, a protože jsou z DL, tak i vzorně pošlou QSL.V měsíci říjnu pořádá každoročně DARC (Německá obdoba Českého radioklubu)závod WAG. Pokud se ho zúčastníme, vytvoříme si výborné předpoklady pro řadu diplomů z DL, protože navazujeme QSO pouze s německými stanicemi, kde jedním z násobičů jsou „DOK“. Kořením tohoto závodu jsou i DOK speciální a mimořádné, použité pouze v tomto závodě. Účast v tomto závodě je rovněž vhodná pro následnou žádost o diplom WGLC (tedy za QSO s městy v DL nad 100.000 obyvatel a nejméně 60 takových měst pro 1.třídu). Pro diplom GERMANY musíme mít nejméně 80 potvrzených QSO po 3.10.1990, a to z každé spolkové země (14 zemí) a 2 hansovních měst, jimiž jsou Brémy a Hamburg, v počtu nejméně 5, na 2 pásmech.Tedy 5 QSO x 16 spolkových zemí činí 80 QSO. U tohoto diplomu činí žadatelům občas potíže s QSO s městy Hamburg (platí pouze vybrané městské E doky) a Brémy. Protože získat vybrané E doky je snadnější, obrátíme pozornost na město Brémy. Radioamatéři z Brém se scházejí každý týden od pondělí do pátku od 07.30 hod. SEČ na QRG 3,75 MHz a rádi v rámci svého interního kroužku vyhoví každému zájemci o QSO, a protože jsou z DL, tak i vzorně pošlou QSL.

U diplomu IAPA je hodně dotazů co mezinárodním letištěm je a co není. Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) se sídlem v Montreálu přidělila každému letišti, na kterém mohou přistávat i jiná než domácí letadla 3-písmenný kód, podle kterého pozná te, že dané letiště je registrováno v ICAO. Tento kód je nyní běžně uváděn v lépe vybavených atlasech a tedy , že jde o letiště mezinárodní. Sám vydavatel diplomu doporučuje orientovat se na QSO s hlavními městy všech kontinentů, my dodáváme, že je od věci podívat se třeba, do kterých turistických destinací se zejména létá (namátkou několik mezinárodních letišť na EA8, 3V8, CN, ZS,PY,SV,TA,9A atd.). Významným dodavatelem bodů pro diplom jsou QSO se stanicemi W, DL, G, F, JA, VK, U atd. A z toho všech najít něco málo přes 50 QSL už nebude problém. Pouze nezapomeňte na všech 6 kontinentů. Diplom je opravdu velice zdařile provedený.

Potíže nečiní ani DIG-EURO-Diplom, pro jehož získání je potřebné vlastnit nejméně 77 QSL z ON,DL,OH, F, SV, I, EI, LX, PA, OE, CT a EA po datu 1.1.2002. Doporučujeme se zaměřit zejména na stanice z hlavních měst výše uvedených zemí, které lze započítat dvojnásobně. Do žádosti o diplom lze použít i QSO – OH0,OJ0, ostrovy SV, IS,IT, CU, CT3, EA6, EA8, EA9 a podobně, kritérium pro zařazení je používání měny EURO.

Dosti nářků vyvolává FAMILIA AWARD, tedy jak dát dohromady rodinné klany (namátkou v OK OK1AR se svou rodinou, tj. OK5AR,OK6AR,OK7AR, dále OK1WU,OK1FWU,OK1HWU, nebo OK1AYD, OK1DOY a OK1JOY atd.). Zde je výhodné účastnit se zejména DIG-SSB-Rund, kterých se účastní každý týden rovněž manželské páry, či jiná,pro tento diplom vhodná, rodinná seskupení. Pamlskem pro žadatele je účast na mezinárodním DIG setkání, kdy přijíždějí celé radioamatérské rodiny a podmínky diplomu lze splnit v sobotní DOK burze na VKV. Máte tím 1diplom DIG, o který můžete požádat s nálepkou UKW.

Pokud jde o diplom WDXS, doporučujeme žádat až o nejvyšší třídu, protože diplom 2. či 3. třídy jsou vyhozené peníze (pokud uchazeč myslí na DIG 1000 TROPHY). Psaní žádosti o tento diplom si pochválí uživatelé elektronických logů. Manuálně napsat více než 2000 DX stanic včetně potřebných údajů se stává pro žadatele očistcem.
Pravidelnou účastí v každoročních DIG PARTY, krátkodobých DIG závodech, DIG rundách si vytváříme postupně základnu DIG členů, které budeme potřebovat při žádostech o diplom W-DIG-M (100 členů pro tř.I), obě plakety (250 bodů), TROPHY (500 bodů) a DIG TROPHY 1000 (1000 členů), respektive pro doplňovací známky k diplomu W-DIG-M, které se vydávají až k počtu 2000 členů.

QSL lístky :
Níže uvedené řádky mají snahu pomoci čtenářům (a předpokládáme i žadatelům o diplomy) jak dosáhnout toho, aby vaše investice vložené do tisku svých QSL byly relativně úspěšné. Zajímavé články na toto téma publikoval před časem Tomáš OK1DXD ( např. Radioamatér č.4/2001). Žijeme v době moderní sdělovací techniky, kdy zejména ti, kteří mají přístup k internetu, mohou využít obrovské možnosti tohoto média a získat v rychlé době takové množství potřebných informací, o kterých se nám ještě v době před 10-15 lety ani nesnilo. Na webové stránce www.qrz.com máme ihned k dispozici call book, tedy žádané adresy, kam bychom mohli poslat přímo svůj QSL vzácné stanici (obyčejně z mezinárodních expedic). Pokud zde neuspějeme jsou ihned k dispozici weby náhradní (např. Buckmaster, RW1QM QSL info apod.). Stojí nás to nějaký dolar, ale co bychom pro naše hobby neobětovali,že? Pochopitelně můžeme čekat na zásilku z QSL služby, ale zároveň víme, že tuto záležitost vyřizují QSL manažéři až na samém konci své práce. Zájemci o DX provoz slyší skoro každý týden zajímavou DX-expedici, z nichž množství je z DL a také s DIG členy. K žádosti o ten který DIG diplom se QSL nepřikládají, vydavatel požaduje zaslání seznamu potřebných QSL, který musí být potvrzen buď 2 koncesionáři, nebo 1 členem DIG (GCR). Tuto žádost lze stáhnout na DIG webu DL (adresa je uvedena v prvním článku o DIG- viz Radioamatér č.5/2006).

Cena diplomů:

Zejména u plaket a trofeje nám připadá 20 € jako dosti vysoká položka v našich výdajích. Zde se vyplatí pečlivě sledovat kurzovní lístky prodejců a provést nákup potřebné valuty v jejím nabídkovém minimu, a to dopředu. Nelitovat okamžitého vyššího výdaje, ono se nám to v budoucnu určitě vyplatí. V současné době nemá význam uvažovat o IRC, vzhledem k vysoké pořizovací ceně, která je nesrovnatelná s tím co vynaložíme na vhodnou valutu. Vzhledem k tomu, že obyčejně valutu přikládáme k žádosti, je vhodné nelitovat vyšší částky za doporučenou zásilku a použít také vhodnou neprůhlednou obálku. Ještě lépe je poslat zásilku přímo z Německa. Pokud tam nemáme zrovna cestu, najde se vždy vhodný přítel, který nám tuto službu poskytne. Využívám obě možnosti a doposud se mi nestalo, že by zásilka nebyla doručena.

Upozorňuji na jednu nepříjemnou záležitost, vyplývající z lajdácké práce České pošty. Ačkoli je zásilka diplomu od manažéra zřetelně označena buď německým, či anglickým jazykem o nepřehýbání zásilek, mnohdy toto čeští pošťáci ignorují slovy, že tyto jazyky neovládají. Doporučuji tuto záležitost předem projednat s příslušným vedoucím zásilek. Jedině tím se vyhnete nepříjemnosti v podobě znehodnoceného diplomu, za který jste poctivě zaplatili nikoli malou sumu.

Pokud jde o zaslání plaket a trofeje bývá dobrým zvykem nenechávat si je posílat poštou. Ušetříte 5 €. Za poplatek 15 € poslaný předem Zdeňkovi OK1AR, obdržíte od něj žádané ocenění buď při setkání v Holicích, či Strojeticích. Samozřejmě ideální je přijet si pro zasloužené a očekávané přímo do DL u příležitosti mezinárodního setkání. Výhradně při těchto setkáních se slavnostně předává žadateli DIG TROPHY 1000 (tedy „ z ruky do ruky“, náhradní předání vydavatel zatím vylučuje). Vše výše uvedené jsou pouze doporučení, která vzešla z praktických zkušeností DIG členů. Na závěr tohoto článku nezbývá než popřát všem zájemcům mnoho krásných chvil při práci na DIG diplomech, potěšení z došlých potřebných QSL a radosti z došlých diplomů. Nejde totiž o kus papíru, či kovu, ale o ocenění mnohdy dlouhotrvající práce a našeho snažení.

 

Valid HTML 4.01 Transitional