Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpgPráce v DIG-sítích

V DIG se používá německý výraz die Runde, protože je běžně zažitý. Jde o práci v radioamatérské síti pod vedením řídící stanice ( dále jen Net Control, nebo NC), za pevně stanovených pravidel, která je nutno respektovat, tak aby účast velkého počtu stanic přinesla všem zúčastněným kýžený efekt. Tato pravidla se během času měnila, respektive zdokonalovala, což přineslo oživení mezi DIG členy v podobě jejich velké účasti.Práce NC vzdáleně připomíná prácivzácné expediční DX stanice s tím rozdílem, že v DIG Rundách je pile-up regulovaný ke všeobecné spokojenosti přítomných. Je jasné, že funkci NC nemůže vykonávat každý přihlásivší se dobrovolník, byť by měl ty nejlepší úmysly. Musí jít o špičkového zkušeného radioamatéra, který si dokáže zjednat potřebný respekt. Níže uvedené řádky jsou určeny nejen členům DIG, ale všem zájemcům o tento zajímavý provoz.

Proč se účastnit DIG-Rundy?

V prvé řadě proto, že se dostanete k množství interesantních informací, máte příležitost získat skalp (v dobrém slova smyslu QSL)člena DIG, se kterým byste se jinak na pásmu těžko potkali, potenciálně si vyhledáváte pro sebe potřebné značky členů DIG pro pozdější žádosti o klubové diplomy. Účast v DIG Rundách (zejména v té čtvrteční-SSB)pořád naznačuje, že se někteří OK-DIG nejspíše obávají možného fiaska, ačkoli k tomu není důvod.

Předpoklady:

Protože jsou rundy vedeny v německém jazyce, je potřebná alespoň jeho průměrná znalost . Doporučujeme předem „cvrkot Rundy“ několikrát pouze poslouchat. Pomůže vám to jednak k základní orientaci, tedy jak se má stanice v síti chovat, jak reagovat v pravý okamžik a také ke zjištění, že nejde vůbec o složitou záležitost.

Čas a frekvence:

DIG Rundy jsou organizovány každý týden mimo letní a vánoční prázdniny.

DIG-CW-Runde probíhá každou středu,kromě první středy v měsíci od 18.00 UTC na 3,557 MHz( ± QRM ), přičemž NC je DK0DIG (DF1DV), která volá zájemce půl hodiny před rundou- QRZ DIG de DK0DIG…, pakliže je má značka přečtena a zaregistrována, obdržím pořadové číslo, pod kterým budu následně v Rundě vyzván. ( např.: OK1XXX de DK0DIG, cfm ur Nr. is 11). Již nic nepotvrzuji, čekají další zájemci. Pouze poslouchám a zapisuji si pořadí stanic, abych měl orientaci, jak budou stanice postupně vyvolávány. Pokud dá volaná stanice: OHNE ZAP (bez potvrzení)dává na vědomí NC i všem ostatním v Rundě, že si poslechne pouze úvodní informace a nechce být poté vyvolána. Účast v CW Rundě bývá v průměru okolo 25 stanic, počet stanic se zvyšuje při jubilejních Rundách (např. v DIG CW RUNDE č.100 v roce 1973 bylo přítomno přes 100 stanic a vše se zvládlo za 150 minut!).

DIG-SSB-RUNDE startuje každý čtvrtek, rovněž od 18.00 UTC na 3,77 MHz, (± QRM ), NC je zpravidla DF0DIG, která vyvolává zájemce QRZ DIG RUNDE HIER IST DF0DIG… jednu hodinu předem. Pozor! V 17.30 UTC se NC odmlčí a na QRG probíhá DARC-DL-RUNDSPRUCH, jakási obdoba vysílání zpráv OK1CRA. Tato relace trvá cca 10-20 min. Po skončení ještě „dobírá“ NC zbývající stanice do Rundy. Oproti CW Rundě neobdržíte pořadové číslo a pro orientaci je dobré zapamatovat si značky stanic těsně přede mnou. Je dobrým zvykem, že zpravidla zahraniční stanice dostávají slovo hned na začátku rundy. V řízení DIG rund se operátoři DF0DIG střídají. Jde o několik velice zdatných operátorů. Výjimkou v řízení rund je OL5DIG, kterou obsluhuje Zdeněk, OK1AR, 4x až 6x ročně. Jím řízená runda má výhodu v tom, že se můžeme přihlásit česky, přednostně. OK a OM stanice zde dostávají slovo v rundě jako první.

Tak a jsme zaregistrováni a čekáme na 18.00 UTC…

Jak probíhá vlastní Runda?

NC vyzývá ještě zbytek zájemců.Pokud již nejsou předává slovo stanici DL0DIG, která má cca 20-ti minutovou relaci (DIG- Rundspruch), kde se dozvíte aktuality DIG, zejména nové členy, změny značek apod. Rundspruch končí, DL0DIG předá slovo NC a Runda pro nás začíná…

Obyčejně jsou vyzývány 3 stanice, které se ve vyhlášeném pořadí postupně ujímají mikrofonu.

Od nás se chce: abychom byli max.struční, tedy pozdravíme, poděkujeme za DIG-Rundspruch, případně dáme DL0DIG report, totéž i NC. Představíme se křestním jménem (je možno i rychle spellovat), případně dáme QTH a pokud jsme členy DIG tak i své členské číslo. Pokud jsme zaslechli při sbírání zájemců značku, po které toužíme, využijeme příležitosti, tedy DL1YYY hier OK1XXX a dáme pouze report! Stanice v síti provede totéž, poděkujeme, rozloučíme se DIG pozdravem 77 a dáme slovo NC. Je slušností (abychom nezdržovali požádat o takovou službu 1-3 stn,nikdy ne více!). Práci v Rundě musíme dále sledovat, protože o totéž (viz výše) nás může požádat jiná libovolná stanice. Je ustáleným zvykem, že si slyšitelnost všech zúčastněných včetně jimi předávaných představovacích údajů zapisujeme a i pokud nejsme vyzváni přímo v Rundě a dostaneme od takové stanice QSL- promptně na něj odpovíme. Proto účast všem , nejen členům DIG zejména v DIG-SSB-RUNDĚ vřele doporučujeme. Zejména za dobrých CONDX budete překvapeni, které zajímavé stanice (samozřejmě z EU)se zde objeví. Jde zejména o IOTA expedice DIG členů, zvláštní značky, zvláštní DOK, stanice platné pro krátkodobé diplomy apod. Pro začátek je vhodné si celou svou relaci napsat na papír a z toho potom klidným hlasem vše přečíst. Většina členů tímto způsobem začínala. Lze použít i anglického jazyka, ale vzhledem k většině německy mluvících účastníků je vhodné v Rundách mluvit tímto jazykem.

Velmi vítanou novinkou je, že počínaje Rundou č.1544 ze dne 11.1.2007 najdete zprávy DL0DIG (Runspruch) v písemné formě na webu http://dig.dl3no.de/ , a to ihned následující den. (Menu vlevo nahoře, kliknutím na heslo DIG-Rundsprüche). Zde se v klidu můžeme přesvědčit, zda máme všechny novinky zachyceny správně (jde zejména o nové členy klubu, změny značek, ale třeba i o DX zpravodajství s uvedením dat o právě probíhajících DX-expedicích).

Závěrem:

Pokud se zúčastníte Rund opakovaně, bude vaše tréma ustupovat a vy se budete těšit na tento zajímavý a efektivní druh provozu.

Netradičně ještě jedna zajímavá informace, která se vztahuje k řadě DIG diplomů. Dříve zrušený diplom ACTIO 40 se obnovuje.Přijímají se žádosti za QSO navázaná od 1.1.1995.Podmínkou získání základního diplomu je navázání minimálně 100 QSO za jeden kalendářní měsíc. QSO se zapisují na speciální formulář, které lze získat proti zaslání SASE manažérovi diplomu DL6YBY, nebo sekretáři DIG, jímž je DJ8OT. Zde se uvádí: značka protistanice, čas v UTC, kdy bylo QSO navázáno, druh provozu(pouze cw, nebo ssb QSO-ostatní provozy nikoli),jméno a QTH operátora protistanice. Cena základního diplomu je 5 € nebo 7 $. K diplomu se vydávají za každý další měsíc doplňovací nálepky za stejných podmínek(viz výše), je nutno opět použít speciální formulář,cena 1 doplňovací známky činí buď 1RC, případně zalat obálku se zpětným portem, které v DL t.č. Činí 0,55 € (SAE).

Pro účely zažádání o DIG 1000 TROPHY je nutno použít diplom ACTIO 40 se všemi 12-ti doplňovacími známkami. Manažérem diplomu je: Uwe Lussmöller, DL6YBY,Postfach 100250, D 45713 Haltern am See. Tato informace povzbudí zejména žadatele o DIG 1000 TROPHY, kteří pracují výhradně na KV pásmech, protože již při vlastnictví ACTIO 40, nemusí předkládat obtížný diplom ZODIAK 270 (pouze za VKV QSO).

 
 

Valid HTML 4.01 Transitional