Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpgKdo je kdo v DIG

Aby si udělal čtenář (a třeba i zájemce o členství v klubu)představu o charakteru členské základny, pokusím se představit některé z členů, kteří tvoří jeho vedení, nebo jsou jeho „ozdobou“, respektive mezinárodně vysoce uznávanými osobnostmi v radioamatérském světě. Rovněž jsem nemohl opomenout velikány, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Dále uvedené dámy a pánové jsou mým subjektivním pohledem a je téměř jisté, že by si mnozí „znalí“ doplnili toho svého, kterého jsem třeba opomenul.

DL8JS
Walter, manažér diplomů IAPA a WDXS, jeden ze 40-ti zakládajících členů DIG se honosí členským číslem 1. Se svou XYL, jíž je Ulla, DF6QP (pokladník DIG)jsou zároveň úspěšnými v lovu DX, Walter má potvrzeny všechny země DXCC provozem SSB. Mimo to zájemcům dopřává zajímavé země ze svých dovolených v tandemu se svým kamarádem DJ8VC (Alfons, DIG 61 manažér diplomu EU-PX-A).

DL9XW
Heinz-Peter, DIG 9, vykonával dlouhou dobu funkci předsedy DIG (byl 2. v pořadí), právě tak i manažéra diplomů DLD. Zároveň je manažérem DIG plaket, Trophy a TROPHY 1000.Držitel zlatého DIG odznaku.


DL9HC
Wolfgang, DIG 25 je nejen současným předsedou DIG, zakládajícím členem klubu, ale též velice zaměstnaným manažérem diplomů CEPT a EURO, ale i držitelem DIG TROPHY 1000.Přes své předsednictví je Wolfgang velice skromným člověkem. .

DL2JB
Karl-Heinz, DIG 28 zastával v 70-tých létech funkci manažéra všech diplomů DIG. Ohromná poptávka vedla poté představenstvo klubu k rozdělení funkcí manažérů na více osob. Držitel zlatého DIG odznaku.

DJ8OT
Eberhard, DIG 29, od založení klubu jeho sekretář a v dobrém slova smyslu „Včelka Mája“ svou neutuchající pílí a entuziasmem. Rozsahem klubové práce opravdu asi nejzaměstnanější člověk v DIG. Objem jeho práce nelze ve stručnosti popsat, ale s tímto člověkem se každý (písemnou formou)setká nejdříve. Bývalý majitel tiskárny ve městě Velbert (mimo jiné vítěz DIG-SSB-PARTY nr.1 v roce 1971), od tisku QSL pro členy i klubové stanice, každotýdenní zajišťovatel Rundspruchu v SSB-rundách, duše všech DIG-setkání společně se svou XYL Hannelore DH5JR. Jejich dcerou je DF4JJ, synem DC0ER a zetěm DL4OAY.Jsou tedy vítaným příspěvkem pro práci na FAMILY diplomu. Rozsahem radioamatérské rodiny mu konkuruje pouze Zdeněk OK1AR.

DL9KP
Paul, DIG 38, zároveň držitel licence I2KLP,DIG nr.387, bohužel již silent key od r.1984. První předseda DIG, vlastník ohromného množství diplomů, jeden z prvních držitelů DIG TROPHY 1000, majitel DIG-CW-Plakette nr.1. Držitel zlatého DIG odznaku.

DL3ZI
Manfred, DIG 101. Bývalý šéf DARC QSL-služby, jehož zásluhou se centrum QSL v Baunatalu stalo jedním z prvních středisek QSL s plně automatizovaným provozem. Držitel zlatého DIG odznaku.

DJ9ZB
Franz, DIG 115, prominentní DX-man, účastník mnoha DX-expedic, které přinesly tisícům radioamatérů potěšení z nových zemí.

DL7DO
Ralf, DIG 125 z Berlina, první řídící stanice DIG-CW-rundy, který hravě zvládnul „ukočírování“ více než 100 stanic při časovém minimu. Držitel zlatého DIG odznaku.

OM3EA
Harry, DIG 140 byl prvním členem DIG v OK (OK3EA). Ač lékař-pediatr ve městě Šamorín se velice rychle dostal na vrchol rychlotelegrafie v OK, dtto v lovu DX-ů a též diplomů. Celosvětově vysoce uznávaná osobnost. Bohužel opustil nás v listopadu 2006.

DL1PM
Ernst, DIG 180, zakladatel a dlouholetý šéf HSC, High Speed Clubu, bohužel od roku 2004 silent key.

DH1PAL
Werner, DIG 243, manažér diplomu W-DIG-M, je se svou Elfi DF3TE neúnavným organizátorem mnoha DIG setkání a dobrou duší všech tam přítomných OK's. V současné době je šéfem DIG rund po DJ0VZ.

DL1YD
Jára, DIG 431. (Ex OK1YD, DJ0YD).Vůdčí duch mnoha mezinárodních závodních expedic nejen ze zajímavých ostrovů, které končí celosvětově zpravidla na čelních místech (pokud neskončí nejvýše). Zlí jazykové mu přisuzují výrok:…pokud ráno neudělám 20 ZL jsou condx k ničemu. DX-man tělem i duší.

G3TXF
Nigel, DIG 516, ano i jeden z nejvýkonnějších QSL manažérů na světě je členem DIG. Je asi málo radioamatérů, které by nepotěšil bleskovým zasláním QSL vzácných stanic, z toho zejména z množství expedic, kterých se osobně zúčastnil, a to zejména CW provozem.

DJ0VZ
Hans, DIG 520. Dlouholetý šéf DIG-SSB-rund, pod jehož vedením se začalo běžně zvládat v síti přes 200 účastníků. S manželkou Angelou DK8KL byl zároveň i organizátorem mnoha DIG setkání. Bohužel pro své současné těžké onemocnění musel omezit své aktivity.

OK1AR
Zdeněk, DIG 694, je nejen prvním a jediným předsedou OK-DIG-sekce, ale též prvním držitelem DIG 1000 TROPHY v OK, dtto i diplomu DLD 1000. Vítěz nespočítaného množství DIG-PARTY všech druhů provozu, krátkodobých DIG závodů a mobilních závodů při DIG setkáních.Vzhledem ke svým úspěchům byl v 80-létech minulého století, trnem v oku některých DIG-OK, jejichž přičiněním mu byla na čas odebrána koncese. Po roce 1989 se znovu objevil na pásmech. V DIG je nejspíše v čele, s počtem potvrzených QSO s členy, kterých má více než 4500. Majitel unikátní videotéky dokumentující všechny mezinárodní i tuzemské DIG-setkání,kterých se zúčastnil. U těchto vzácných archivních dokumentů je zapsán jako šéfproducent, režisér,kameraman,šéf střihu a hudebního doprovodu. Za vynikající vedení množství DIG-SSB rund byl při DIG setkání v r.2006 odměněn zvláštní cenou. Jeho rodina nám všem dopřává body v každoročním DIG-PARTY. XYL OK5AR, dcery, OK6AR,OK7AR. Držitel stříbrného DIG odznaku.

SP9PT
Wojciech, DIG 984. DX-man a světoběžník, vysílající z mnoha zemí i kontinentů a vzorně i rychle posílající QSL.

OK1FF
Mirek, DIG 1120, v 60-70-tých létech československý lídr DXCC, držitel vzácných a unikátních diplomů, který se snažil doplnit svou sbírku i o DIG-UKW plaketu a posléze DIG 1000 TROPHY. Bohužel se mu to již nepodařilo. Silent key od r.1984.

I2DMK
Marco, DIG 1168 nadšenec, který se svým synem I2NYN zavítal snad na všechny italské ostrovy a umožnil zájemcům o IOTA získat množství cenných bodů.

DK9KE
Werner, DIG 1177.Přestože byl slepý, světově proslulá řídící stanice DX-sítě v 80-tých létech 20.století na 21,175 MHz, soustřeďující v té době většinu unikátních DX, které účastníci sítě získali lehce, aniž by prodělali očistec jinak běžného pile-upu. Bohužel od r.1993 již jen silent key.

VE3XN
Garry, DIG 1468, přední světový QSL manažér, který vždy potěší svou perfektní a rychlou prací, s níž odbavuje QSL od vzácných expedic.

DF3CB
Bernd, DIG 1589, nejen špičkový DX-man, vlastník ohromující anténní farmy na pokraji Mnichova (kterou přišel zkontrolovat i Martti OH2BH), profesionální webový designer, vytvářející úžasné stránky radioamatérským DX-expedicím.

4X1AT
Aaron, DIG 1777. Dlouholetý předseda izraelské radioamatérské organizace. Držitel DIG TROPHY 1000, který byl přes svůj fyzický handicap na všech pásmech velmi aktivní. Bohužel od prosince 2006 již není mezi námi.

DF4UM
Marion, DIG 2300. Přední německá operátorka, nazývaná již v počátcích své kariéry „zázračným dítětem“. Přes své mládí je v DIG od r.1978. Držitelka obrovského množství pohárů,plaket a diplomů, z nichž množství je z DIG závodů, a to všemi druhy provozu.

DJ6SI
Baldur, DIG 3599. Prominentní DX-man, organizátor a účastník obrovského množství expedic se speciálním zaměřením na africký kontinent.


DK7YY
Falk, DIG 4589, mladší obdoba Baldura DJ6SI. Mimo to, že je žádaným operátorem v multinárodních DX-expedicích, je i QSL manažérem vzácných stanic.

DL2ARD
Oliver, DIG 4761 je asi největší soupeř Zdeňka OK1AR v DIG-PARTY. Výsledkově se pravidelně střídají zejména na prvních místech.


DL1PT
Erna, DIG 4806, další z řady zručných operátorek . Přítomná v množství DIG závodů, kde výsledkově končí vždy na špičce. Mimo svou organizátorskou práci v DARC je jednou z pravidelných DIG-NET CONTROL.


K1BV
Ted, DIG 4945, majitel ve světě snad neobsáhlejší diplomové databáze. Rovněž spolehlivý QSL manažér zejména radioamatérské smetánky z bývalých sovětských republik (mimo jiné Alexeje D4B, světové závodní hvězdy, přetvořivší část ostrova, svého přechodného QTH v mamutí anténní farmu).

DL9NDS
Uwe, DIG 5158, další z nových QSL manažerů, vyřizující exotické a úspěšné DX expedice posledních let. (YJ0ADX a XF4DL jsou z těch posledních).

DL6UAA
Mart, DIG 5761, jeden z řady úspěšných DX-manů z bývalé NDR, specialista na ostrovní část jihu Afriky.

 

Valid HTML 4.01 Transitional