Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg


1000 QSL od DIG

Jednou z podmínek žádosti o nejvyšší DIG 1000 TROPHY je vlastnictví minimálně 1000 QSL za spojení s DIG členy. Pro některé zájemce, kteří jsou ve finální fázi práce na této krásné trofeji jde o “poslední schůdek”, který musí zdolat. Jsou i tací, kteří považují takový požadavek za nesmyslný a zbytečný. Avšak všichni víme, že pouze vydavatelé diplomů, plaket a trofejí tohoto typu jsou oprávněni stanovit podmínky, za jakých tato ocenění udělí. Slovy slavného Čecha Járy da Cimrmana: můžeme naříkat, protestovat, nadávat, brečet, ale to je také to jediné co můžeme dělat.

Je lépe se soustředit na možnosti, jak k oněm touženým 1000 QSL přijít. Nejde o jednoduchou práci, ale dá se zvládnout. Pokusím se naznačit jak na to.

Podíváme-li se na seznam DIG členů, který čítá v současné době (se silent key,s – a ti se v žádosti samozřejmě počítají) více než 6000 členů, vidíme, že kromě mateřské země klubu, jsou poměrně silné odbočky v OK,OE,PA,U a JA. Bohužel JA členové se akcí DIG účastní pouze sporadicky, je tedy dobré zaměřit se na QSO s ostatními početnými entitami. Spoléhat na náhodu, že v tom či onom QSO narazím na DIG člena je ztráta času.

Ostatně máme širokou škálu možností:
  • účast ve středeční DIG-CW Rundě,
  • účast ve čtvrteční DIG-SSB-Rundě,
  • účast v klubových PARTY v březnu (SSB), dubnu (CW) a květnu (UKW),
  • účast v krátkodobých závodech DIG (např. Fruehjahr contest, Geburstag contest apodobně),
  • účast na radioamatérských setkáních zejména v Holicích (srpen) a Strojeticích (září),
  • účast v každoročních závodech, kde se dá předpokládat velká účast DIG členů (třeba říjnový WAG contest),
  • a konečně o trochu finančně náročnější účast na mezinárodních DIG setkáních (potažmo setkání spřízněných klubů DSW a HH).

Protože se mi líbí terminologie Radka OK1FHI, pro žadatele je “nejvýživnější” účast v klubových závodech, ať výročních, tak krátkodobých. Kapitolou samou pro sebe jsou DIG-TREFFEN, kde si příjdou na své zájemci u části VKV-DIG-diplomů, díky rodinným klanům ti, kteří touží po Familia Awardu, ale největší bonus poskytuje zájemcům t.zv. DOK-burza, organizovaná zpravidla předposlední den setkání. V minulých článcích na podobné téma byla zmínka, že probíhá výhradně na VKV a další výhodou je okamžitá výměna QSL přímo na místě, tudíž odpadá ono zdlouhavé čekání typu “příjde-nepříjde ?” via bureau.

Z výše uvedeného vyplývá, že zájemci o získání DIG 1000 TROPHY musí být klubově aktivní, což splní účastí v akcích, o kterých byla řeč. Sám klub má eminentní zájem odměňovat právě tyto své členy. Dalším oceněním jejich trpělivé práce je i to, že tato trofej se uděluje zdarma. Ovšem za podmínky, že si ji nositel osobně převezme na DIG-setkání. Jiné předání je vyloučeno. Protože nositelé této trofeje z OK jsou po DL nejpočetnější skupinou, činí si tento článek zároveň naději, že trochu pomůže těm dalším v takové míře, aby si OK značka svou výbornou pozici v DIG udržela.

 

Valid HTML 4.01 Transitional