Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg


Diplomová motivace

Ta část radioamatérské populace, která se zabývá „lovem diplomů“ (award hunting), se víceméně ještě dělí dle zvolené specializace. Každý někdy začínal a svými prvními kroky směřoval k diplomům snadněji získatelným –i ty samozřejmě majitele vždy potěší. S jídlem roste chuť, takže se obtížnost získávání diplomů začala zvyšovat. Radioamatér opouští se svými žádostmi tuto republiku a poohlíží se jak u sousedů, tak po celé Evropě. Vzhledem k úžasným informačním vymoženostem internetu si můžeme zjistit i podmínky získávání diplomů zámořských. Máme navíc tu výhodu, že žijeme v době, kdy o svých diplomových žádostech rozhodujeme sami a nejsme vázáni stanoviskem jakéhosi nadřízeného orgánu, kterým byl dříve ÚV Svazarmu. Ten povolil či nepovolil obyčejnému žadateli, zda vůbec jeho žádost přijme, ale třeba i uvolní potřebný počet IRC.

Jsou mezi námi specialisté s výborným dosaženým skóre okresů USA (US-CH Award), prefixů (WPX) či zemí (DXCC). Zde malá odbočka: s potěšením jsem zjistil, že počet OK, kteří dosáhli plný počet zemí DXCC, tedy čísla 338, jasně převyšuje sousedy v Německu! Lze si položit otázku, zda může po dosažení takového maxima ještě existovat nějaká motivace. Odpověď je, že samozřejmě ano! Vždyť lze pokračovat v bodech za QSO se zeměmi DXCC na jednotlivých pásmech, nebo třeba v tom, že jsou „ostrovní specialisté“, kde program IOTA poskytuje široké možnosti další DX-práce.

Protože jsem členem DIG, zamyslel jsem se nad diplomovou náplní tohoto klubu, a to i s ohledem na kluby obdobně zaměřené. Podle mého názoru je program DIG komplexní. Skupina tenkrát mladých ideových vůdců v čele se sekretářem klubu DJ8OT vymyslela koncem roku 1968 opravdu něco, čím začala oslovovat sběratele diplomů nejen v DL, leč i široko-daleko kolem. Diplomy vznikaly postupně, takže je zajímavé připomenout, že první nabídka klubu byla oproti nynější době hodně omezená. Posuďte: 1,000.000 Award, EU-PX-A, WGLC, WGLC-VHF, W.DIG-M,TMA a WDXS. To vše zařizoval pouze jeden manažér DL2JB, Karl-Heinz.

Vedení klubu však velice pružně reagovalo jak na poptávku po jednotlivých diplomech, tak na přání členů klubu po diplomech nových. Zrušen byl 1,000.000 Award a nahradil ho IAPA. Telegrafisté prosadili nejen zavedení CW-DIG-Rund ve středu, ale i doplňovací známky k diplomům výhradně za CW-QSO. Totéž specialisté na VKV. To vše vedlo k tomu, že v roce 1970 mohly být uděleny první Trophy a následně i plakety za CW a VKV-provoz. Protože se v té době vedl boj o zachování pásma 7MHz pro radioamatéry, reakce DIG byla bezprostřední: diplom ACTIO-40, ale nejen ten základní. Ať si každý odpracuje minimum 1000 QSO na tomto pásmu, a to během celého roku, za což bude odměněn vkusnými doplňovacími známkami a teprve se všemi dvanácti známkami je tento diplom kompletní. DIG pozdrav 77 inspiroval vedení klubu k novému diplomu stejného označení. Masový růst členské základny si vyžádal vydání doplňovacích známek u diplomu W-DIG-M, které nyní končí u čísla 2000 (zatím je konečné). Můžeme si tedy říci, že DIG na rozdíl od jiných klubů zaměřených výhradně na spojení s členy toho či onoho klubu, vytýčilo žadatelům cestu, kterou je možno nazvat : Návod jak se stát komplexním radioamatérem.

Jsem-li členem DIG, tedy je vhodné, abych pracoval na QSO s dalšími členy DIG (W-DIG-M). Protože jde o klub založený v DL, bude vhodné žadatele nasměrovat i sem (WGLC, WGLC-VHF, 1,000.000 Award- diplom za PSČ stanic z DL, jejichž celková suma musela být nejméně právě 1 milión). Začínám-li s DX-prací - tedy mohu dělat na diplomu TMA, ale ztížíme to, vždyť jazykové znalosti jsou dobrým vysvědčením každého žadatele, ať se snaží udělat minimum oněch 50 zemí FONE. Pro atraktivitu přidáme města s mezinárodními letišti pro diplom IAPA se skvělou grafikou (http://www.toandfromtheairport.com). Klub je v Evropě, pracujme tedy na prefixech tohoto kontinentu, pokud je pro mne TMA málo, mám možnost pracovat na větší várce DX-ů a požádám o WDXS. Získat TROPHY zase není tak těžké, ale podívejte se do členské listiny, kolik vynikajících osobností klubu nemá CW-plaketu, respektive kolika členům chybí modrá VKV-plaketa. A aby to nebylo tak lehké, tedy to ještě ztížíme a zavedeme DIG TROPHY 1000. Zde je ona komplexnost žadatele opravdu nutná, nejenže musí být držitelem všech diplomů DIG v nejvyšší třídě, ale musí si své odpracovat jak telegraficky, tak na VKV, taktéž musí mít potvrzená QSO s 1000 členy DIG. Byť má DIG v současné době přes 6000 členů, držitelů této nejvyšší klubové trofeje je zatím pouze 160.

Jak čas plynul, vznikaly diplomy nové. Z výročních setkání členů klubu vzešla inspirace nasměrovat zájem žadatelů na radioamatérské rodiny – takže je zde Familia Award. Sjednocení Německa umožnilo vznik GERMANY-Award, zrušen byl diplom ACTIO 40 (pásmo 7 MHz zachováno pro radioamatéry), náhradou se stal ZODIAK 270, a to opět pro nejvyšší trofej se všemi dvanácti známkami zvěrokruhu. Posílíme zájem o prázdninové cestovatele do jiných zemí- DIG-Cept-Diplom, když má klub 30.výročí v roce 1999, je zaveden diplom DIG-30. Rozšiřuje se Evropská unie, připomeneme její zakládající členy a vyzdvihneme společnou měnu a máme zde DIG-EURO-Diplom. Vedení klubu poté vyslyšelo připomínky č lenské základny a znovu zavedlo ACTIO 40. Podmínky všech DIG diplomů, včetně jejich vyobrazení najdete na http://www.qsl.net/ol5dig v oddíle „Komplexní program“.

Tomu, kdo dočetl až sem, sdělím svůj dojem, který jsem si udělal ze všech těch vydávaných diplomů. V lehké atletice existuje krásná disciplina jménem desetiboj. Nepřipomíná vám nabídka diplomů DIG něco podobného? Také totiž vyžaduje všestrannost. Použiji-li analogii, co je DIG 30 Award ? Řekl bych, že běh na 100 m, s nálepkou CW či VKV to může být 110 m překážek , DIG 77 - běh na 400m, a tak to pokračuje, až jsme u podmínky QSO s 1000 členy DIG, že by to mohl být závěrečný běh na 1500 m? Pouze máme těch disciplin o trochu více. Na rozdíl od lehké atletiky nejsme ale limitováni jen dvěma dny soutěže, ale libovolným časem, po který můžeme diplomy získávat.

Krásným gestem vedení DIG je právě ono bezplatné udělení 1000 TROPHY. A nezazlívejme vydavateli, že si vyhradil podmínku: Chceš obdržet tuto trofej? Dostaneš ji pouze osobně, pokud přijedeš na naše (zpravidla) každoroční setkání. Ale ani DIG 1000 TROPHY by neměla být konečnou, ano, máme onu pomyslnou zlatou medaili a co dále? Snadná rada: vedle DIG pracují další bratrské a sesterské kluby, jejichž členská základna je sice menší, ale svým způsobem tak trochu identická : jde o Holzhammer Club a Diplom-Sammler Waterkant. Ten první má blíže ke dřevu, druhý k vodě. Stojí to trochu námahy, sehnat všechny potřebné informace k další práci, ale odměna v podobě originálních ocenění vytvoří hezký doplněk v ham-shacku.

Přeji všem hodně krásných chvil při práci na diplomech, a to nejen těch z programu DIG.

 

Valid HTML 4.01 Transitional