Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg


DSW setkání – Ferien Park

V jednom z předchozích článků bylo povídání o zajímavém klubu, který je něco jako bratrem DIG. Má název DSW, nebo Diplom-Sammler Waterkant, většina jeho členské základny je totožná s DIG. I tento diplomový klub pořádá v létech, kdy není DIG setkání, sraz svých členů, ale i příznivců. Tento rok se účastníci sešli v nádherném kraji Meklenburska, plném jezer, spojovacích plavebních kanálů, kterými je možnost dostat se pouze vodní cestou až do naší republiky. Organizátorem setkání byla odbočka DARC v doku V18 a městě Plau am See a šéfkou, či lépe řečeno „dobrou duší všeho dění“ byla Traudel Wilck, DL1SYL, DIG 5O25.

Na setkání vyrazila 10-ti členná skupina z OK, pod vedením Zdeňka, OK1AR s předsevzetím na místě samém udělat oba 2 nové diplomy, z nichž první byl určen pouze za QSO v době srazu (29.5-1.6.2008), druhý (velice hezky graficky provedený) se vydával za QSO se stanicemi, vysílajícími z doku V18 a oblasti již zmíněných překrásných jezer. Ke cti OK-účastníků: OK1AR, OK5AR, OK7AR, OK1KI, OK1SRD, OK1KIT a OK1AMU, je nutno říci, že oba diplomy získali nejen všichni, ale také všichni si je mohli odvézt do svých QTH.

Vlastní registrace započala ve čtvrtek 29.5. v rekreačním středisku Ferien Park, které se nachází na ostrově obklopeném jezerem Plau a hned první den byl vyhrazen práci na obou diplomech. Potěšitelnou skuečností bylo, že hned tento den se ozvaly velice vzácné klubové stanice, „žolíky“ - bodově velice žádané. Šlo o jakýsi chutný předkrm, na kterém si jistě všichni přítomní a aktivní účastníci s gustem smlsli. V pátek dopoledne nám DL1SYL připravila návštěvu komplexu muzejních domečků, budov a hangárů v městečku Alt Schwerin (nezaměňovat s městem Schwerin, které je vzdáleno skoro 100 km). Na mne zde nejvíce zapůsobil areál plný létajících exotických motýlů, v obrovském skleníku s vegetací vlhkého teplého pralesa, plný miniaturních vodopádů, kde jsem si připadal jako kdyby mne někdo náhle vysadil uprostřed jednoho z aravackých pralesů v PY. Protože OK účastníci neměli zdání co se skrývá pod večerní částí programu, nazvanou „Vandrování po KV s DL2ABM“ - ke své škodě jsme se této akce nezúčastnili a až doma, po obdržení logů, ze všech hromadných akcí jsme zjistili, že se jednalo o unikátní setkání cca 120 stanic, organizovaně vandrujících po všech KV pásmech, což znamená, že každý přítomný měl na konci 9 QSO s každým dalším přítomným, a to kvůli urychlení provozu od 160m-10m, pouze 2xssb, zlatým hřebem na konci byla cw QSO na 30m pásmu. Osobně jsem neslyšel o podobné akci kdekoliv jinde ve světě. Inu inspirace pro další roky.

Na jízdu lodí se vždy těšíme. Byla naplánována na sobotu s výjezdem v 09:30 hod. Do sídla pobočky DARC, doku V18 v městě Plau am See. Loď Loreley byla samozřejmě plně obsazena, potěšitelná byla účast sekretáře DIG – Eberharda DJ8OT a šéfa QSL služby DARC v Baunatalu, Dietmara DL1 ZAX,DIG 418. Plavba do Plau am See byla rychlá, po 45 minutách jsme vystoupili v přístavu s tím, že odjezd bude v 17 hodin. Součástí programu byla i návštěva místního radioklubu, odkud vysílá stanice DL0PAS. Sídlí v budově bývalého nádražního hotelu. Radioklub je částečně dotován městskou samosprávou, DARC a sponzory. Je vybaven opravdu velice dobře, ale velice zajímavé sdělení nás upoutalo hned u vchodu, kde jsou uvedeny osoby, které mají zakázán od určitého data přístup do klubu, protože významně porušily pravidla společenského chování, etické normy i ham-spirit. Nebylo by nezajímavé vidět něco podobného i v OK. Zpáteční cesta byla zpestřena náhle improvizovanou „Schiff-Rundou“, kde funkcí řídicí stanice byl pověřen DL/OK1AR/m (samozřejmě, že se jí zhostil svým standartním vynikajícím způsobem), účast cca 60 stanic (ne všichni byli informováni), ale osobně jsem měl z této akce velmi dobrý dojem. Obrovský potlesk vyvolal vstup stanice OK1KIT, obsluhované Míšou, synem OK7AR. Odsýpalo to náramně, vše se stihlo ještě před zakotvením lodi v cílovém přístavu. A vše se připravovalo na večerní ham-fest. Ten začal v 19:30 slavnostním rautem, pokračoval kulturní vložkou, leč zlatým hřebem bylo předávání diplomů DSW, pohárů a plaket DIG i věcných ocenění. Největší potlesk sklidil OK1AR, který si nejen převzal většinu diplomů DSW, včetně vstupního pasažérského listu do DSW, doplněného malým závěsným pádlem s emblémem klubu. Poté převzali všichni přítomní OK po 2 již citovaných diplomech a následovalo plno fotografování. DJ8OT přivezl i „dlužné“ poháry, trofeje a plakety pro OK stanice za uplynulé roky. Vítězové z OK máte se na co těšit, ještě chvíli vydržte, zbývá gravírování značek na plakety, ale již se vše rozběhlo.

Poslední den setkání byl ve znamení DOK burzy, která se vyznačovala nejen vysokou účastí stanic, kde zejména klubové stanice vstupovaly s originálními doky, ale pod tradičně vynikajícím vedením DD4NC (Karl-Maria se svou xyl Inge DG1NAS) i pásmy od 144MHz, 433MHz, 1297MHz, 2411MHz, končíc třešničkou – pásmem 3cm ! Ještě větší překvapení nás čekalo po příjezdu domů, kdy jsme měli v elektronické poště logy ze všech akcí !

Co dodat na závěr ?

Zcela určitě obrovské poděkování Traudel, DL1SYL za péči, kterou věnovala zejména naší české skupině, dalším organizátorům za perfektní přípravu a vlastní průběh celého setkání, všem přítomným kamarádům a kamarádkám za milou společnost a vstřícnost po všechny ty krásně prožité dny. Každý účastník si po skončení uvědomí, že byl přítomen něčemu originálnímu, neopakovatelnému a je přesvědčen, že se může těšit na další obdobné akce. Kde ? V kuloárech se povídá, že v roce 2009 (40.výročí DIG) by mělo jít o jedno z měst Gemuend či Regesnburg. Své udělá i aktivita velice vzácné stanice DA0DIG (DIG 5000), která z rozhodnutí vedení DIG může být QRV pouze 1x za 5 let (právě ve výročních létech klubu). A protože se nejvyšší trofej – DIG 1000 TROPHY předává osobně pouze na srazech DIG, naskýtá se příležitost pro mnoho OK stanic, toto ocenění osobně za velkého potlesku převzít. Namátkou: Bédovi OK1DOZ chybí „ždibec“ DIG členů do počtu 1000, stejně je na tom Jirka, OK1WU a Josef, OK1AYD. Těším se, že i příští rok snad budu nejen přítomen, ale i svědkem krásného okamžiku, kde někdo z OK tuto trofej(je zdarma) osobně převezme.

 

Valid HTML 4.01 Transitional