Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg


Kam vycestovat na expedici ? - Navassa Island, KP1

Dle ankety, pořádané naší OKDXF, mezi OK-OM radioamatéry a zaměřené na nejžádanější země DXCC se tento ostrov, pod správou USA umístil na 2. místě za Severní Koreou. Poslední expedice odtud pracovala v roce 1993, což zvedá cenu tohoto malého ostrůvku v Karibském moři značně vysoko. Nachází se na 1 cesty z Haiti na Jamajku,cca 160 km od vojenské základny Guantanámo a je převážně neobydlen. Ostrov měří pouze 5,2 km2.. Pobřeží tvoří bílé korálové útesy 9-15 m vysoké. Je zcela bez vody se sporadickou vegetací fíkovníků a kaktusů, jediní živočichové jsou divoké ostrovní kozy. Z minulého století zde zůstal 46 metrů vysoký maják, který slouží jako místo pro vysílání u příležitostných a vzácných expedic.

Trochu historie:

K pustému ostrovu se jako první dostali na kanoích námořníci Kryštofa Kolumba v roce 1504. Po zjištění, že ostrov je bez vody, jej velký mořeplavec výstižně pojmenoval NAVAZA (odtud nynější anglická verze) a tato lokalita zůstala 350 let neobydlena. V roce 1857 sem doplul americký námořní kapitán Duncan a zjistil, že na ostrově jsou velké zásoby přírodního hnojiva - guána. Podařilo se mu založit akciovou společnost Baltimorea, přívézt sem 140 bývalých otroků, černochů, nyní jako námezdní dělníky, které střežilo 5 bílých dozorců. Společnost postavila v létech 1858-1865 ubikace pro nové obyvatele ostrova, kovárnu, skladiště a kostel. Je zajímavé, že k těžbě guána požívali dynamit. Dozorci zřejmě s dělníky nejednali “ v rukavičkách” což vedlo v roce 1889 k povstání, které skončilo smrtí všech dozorců. Vzpoura byla poté vojensky potlačena a 3 hlavní aktéři odporu byli v USA odsouzeni k trestu smrti. K popravě nikdy nedošlo. Ohromná a masivní solidarita zejména barevného obyvatelstva přinutila tehdejšího prezidenta USA k tomu, že výkon trestu zastavil. I poté pokračovala těžba, která však byla velmi redukována. Válka m ezi Španělskem a USA na konci 19.století způsobila úplný útlum těžebních prací a společnost byla nucena k evakuaci ostrova a vyhlášení bankrotu. Další zmínka o ostrově Navassa je až z roku 1914, tedy při ukončení prací na Panamském průplavu, kdy vyvstala nutnost navigace konvojů lodí a postavení majáku. Od roku 1917 v něm byla zřízena stálá služebna (3 lidé), a to až do roku 1929, kdy byla navigace změněna na automatickou. Za 2.světové války zde byla zřízena vojenská pozorovatelna, zaměřená zejména na německé ponorkové námořnictvo.. V roce 1996 přestal být maják využíván, bylo demontováno nákladné vybavení, včetně osvětlení. Přístup na ostrov je nyní v pravomoci amerických správních úřadů se sídlem na Portoriku.

A co v poslední době?

Od roku 1998 navštěvují ostrov vědecké přírodovědní týmy, vzhledem k tamnímu jedinečnému ekosystému, vždyť skoro po celé minulé století byl ostrov lidským činitelem skoro nedotčen. Proto byl ve stejný rok prohlášen za Národní geografický park, což znamená pro vstup radioamatérů na Navassu zatím tabu. Bez ohledu na tuto skutečnost zde ilegálně na svých cestách “kempují” haitští rybáři. Ostrov tedy nevykazuje dlouhodobě žádnou ekonomickou aktivitu.

A radioamatéři ?

Zajímavý názor má přední DX-man Števo, OM3JW-cituji: Zájem o expedici na tento ostrov je obrovský. O získání povolení bojuje s US-administrativou již několik let více známých expedičních skupin. Neexistence vody na ostrově a pod.- to nejsou vážné překážky. U ostrova je sice nebezpečné přistání, protože pobřeží tvoří ostré skály a k vylodění je nutno použít speciálních žebříků. Že to jde, ukázalo v létech 1974-1993 snad 10 (možná i více) expedic. Pravý důvod je však jinde. V roce 2005 byl založen “projekt KP1-KP5” pod vedením ideového guru N5AU. On a jeho spolupracovníci se snaží dostat na svou stranu vlivné politiky Kongresu USA, aby právě jejich lobbystickými zásahy došlo alespoň částečně ke změně stávající legislativy, která by potom povolila, za určitých podmínek, radioamatérům, onen toužený přístup na ostrov. Ale.... každá z těchto soupeřících skupin bojuje pouze a jen sama za sebe, místo toho, aby se všechny skupiny ve svém identickém zájmu sjednotily. To bylo markantní zejména při poslední srovnatelné expedici na ostrov Desecheo v prosinci roku 2005, kdy po necelých 24 hodinách provozu N3KS/KP5 a K3LP/KP5 dal jeden z vlivných kongresmanů USA příkaz k zastavení expedice, a to na žádost konkureční skupiny !!! OM3JW pokračuje:... a navíc všude tam, kam se zamíchají “zelení” - začnou dříve, či později další problémy. Osud KP1 a KP5 se co nevidět přenese do Pacifiku a podobný problém nastane u všech ostrovů, které již opustila, či opustí armáda USA. Momentálně již začíná být problematický ostrov Midway a bohužel další budou následovat... tolik názor uznávané mezinárodní celebrity. Je to zajímavé sdělení, pokud vycházíme z podmínek loňské expedice na Scarborough Reef BS7H, kdy se nedalo vůbec mluvit o vysílacím pohodlí aktivních účastníků. Finanční náklady možné expedice nebudou tak vysoké po stránce dopravy k ostrovu, ale spíše z hlediska tak zv. “logistického zabezpečení”. Velice vydařená expedice N8S na Swain Isl.měla relativní pohodlí u rodiny Jenningsových, jediných obyvatelů ostrova. Na Navasse je nebude čekat nikdo. Pouze extrémní horka, dlouhodobě neudržovaný maják a vše ostatní musí obstarat služba doprovodného člunu. Ale před tím vším bude ta neviditelná práce – úporný boj s “byrokratickým šimlem”.

Uvítal bych odezvy na výše popsané řádky, protože se zabývám myšlenkou popsat i jiné zajímavé a neobsdazené radioamatérské entity. Za každou reakci, samozřejmě včetně negativních již teď předem děkuji.

 

Valid HTML 4.01 Transitional