Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg


ESA v DX-expedičním pokeru

Ihned zpočátku sděluji, že vše co bude dále napsáno je ryze můj subjektivní pohled na ty báječné mužské, kteří nám každý rok svými výjezdy za “hranice snů” dělají velkou radost a svou nezištnou prací přispívají k tomu, že QSL manažéři jejich expedic se stávají velice zaměstnanými lidmi. Je pochopitelné, že co HAM to jiný názor a dovolte mi tedy napsat ten můj....

Každá DX-expedice je nepochybně velice pracná záležitost. V prvé řadě je idea, tedy jakýsi námět, kam by bylo vhodné vyjet, jaké jsou v místě klimatické podmínky, jaká je úvaha meteorologů, která je vhodná doba, kolik dnů by měla expedice trvat, kolik operátorů je třeba pozvat tak, aby provoz byl funkční a odpovídal představám lídrů expedice, jaká zařízení a v jakém počtu sebou vzít a samozřejmě mnoho dalších otázek. Pokud jsou tyto otázky zodpovězeny nastává klíčový okamžik každé expedice – finanční zabezpečení. Osobně jsem neměl představu co taková expedice stojí až díky internetu jsem spatřil perfektní účetní výkaz nejúspěšnější expedice roku 2007 na Swain Island, která pracovala jako N8S. Díky šéfovi té úžasné party Hranemu YT1AD jsem se seznámil s náklady. 7 členů expedice zaplatilo ze svých osobních prostředků po 10.000 $, 1x 6000, 1x 5000, 3x 3000, 1x 1000. Hlavní sponzorský příspěvek od Northern Caliofornia DX Foundation činil 13.000 $, příspěvky od dalších DX-asociací se pohybovaly v rozpětí 1000 – 5000 $. Vidíme i příspěvek OK1MP 50 € a OK1KKS 30 $. Je možno se domnívat, že cca 118.000 QSO “stálo” okolo 300.000 $. Ale to ještě není konečná suma, protože expedice obdržela úplné vybavení k vysílání od firmy ICOM, dále jako propagační gesto zásobu N-booků, perfektní tovární zabezpečení anténního systému, nezbytné další “drobnosti” k samotnému vysílání a “přežití” a samozřejmě gratis tisk QSL, což je pro tiskárnu ohromná reklama, zde vyhrál konkurs LZ1JZ. Samozřejmě nesmírně záleží na charismatu vůdce expedice a jeho zástupcích, kteří musí mít značnou autoritu a velice důležitá věc, jak sestavit ten správný expediční tým, respektive, když jsem začal v názvu pokerem, tedy jak sestavit “full-house” čili tu jedině správnou a vyhrávající postupku u vítězů v srdcové barvě. Celé osazenstvo nesmí trpět ani náznaky “ponorkové nemoci” musí jít po stránce osobních lidských kvalit o disciplinované, obětavé,neješitné, kolegiální, optimistické...... osobnosti, připravené pomoci kdykoli jeden druhému. A to vše se podařilo u N8S ne na 100 – spíše na 1000% !

Než začnu být konkrétní, chtěl bych se zmínit ještě o vzácných lidech, kteří jsou v celém radioamatérském světě uznáváni jako vynikající bossové expedic. Neville G3NUG, Siggi DL7DF, Andreas DL9USA, Bob W6RGG, Bob N6OX + mnoho a mnoho dalších.

Při psaní mne napadla ještě jedna asociace. Tak jako se každý rok schází summit nejsilnějších hospodářských zemí světa zvaný jako G7, nebo G8 (včetně UA), tak i mezi radioamatéry převládají expedice z W, G, F, DL, JA, VE, I a U. S jednou vyjímkou, a to zásluhou Marttiho OH2BH - je tam i Finsko. K tomu můžeme dodat ještě UR, SP, HA, PA a samozřejmě i OK. Leč vše je otázkou peněz. Nezbytně nutným vedlejším požadavkem je i osobnost lídra, jeho kontakty na ARRL (jakožto vydavatele diplomu DXCC), známosti na správných místech, které vedou i do nejvyšších pater mrakodrapů politiky (viz Kosovo).

Níže uvedené pány uvádím jako esa (s velkou omluvou pro mnoho dalších - včetně YL a XYL, s ohledem na rozsah článku).

OH2BH, Martti Laine, dle mého názoru “srdcové eso”! O tomto “obrovi” DX-expedic se napsalo mnoho a mnoho stránek. Pouze připomínám jeho 60 let v r.2007 a způsob, jakým doslova “vyfouknul” W,s novou zemi DXCC- jíž se stala FJ- kouzelný ostrůvek v Karibiku jménem Saint Barthélemy. Jednou z jeho fantastických pomocí radioamatérům z EU bylo připojení se na poslední chvíli k expedici BS7H-na Scarborough Reef v minulém roce.

OH0XX, Olli Rissanen, světoběžník a kamarád OH2BH (spoluúčastník oné historické první expedice na FJ),majitel mnoha zahraničních koncesí, účastník veleúspěšné expedice na Aves Island v r.2006 YX0LIX.

DL3DXX, Dietmar Kasper, muž budoucnosti, ex Y33VL, který zorganizoval v únoru expedici na ostrov Ducie VP6DX, o které se již nyní hovoří jako o události roku 2008, vždyť hoši navázali za pár dnů přes 177.000 QSO ! Dietmar má těch dobrých skutků pro nás opravdu mnoho - (uvádím pouze některé: 3G0Y, BQ9P, CE0ZY, H7DX, VK9DNX, XF4DL, YJ0ADX....). Přečtete-li si kdykoliv v budoucnu, že tam a tam jede DL3DXX- půjde vždy o něco super !

N6OX, Robert, W.Grimmick. Co expedice, které se zúčastnil, to famózní úspěch. V těchto dnech (březen 2008) Clipperton TX5C, 3Y0X, C0Z, XT2C, 3B7C, a samozřejmě jeden z průkopníků, kteří “zbavili panenství” Monte Negro jako 4O3T.

K3LP, David R.Collingham, sympaťák s knírkem a věčným úsměvem. Zažil toho také hodně: N8S,VU4AN,K3LP/KP5 Desecheo, T30LP-Tarawa, 5A7A......

UA4WHX, Vladimír Bykov z Iževska. Fantastický “vlk samotář” jeho tripy, třeba po Pacifiku a Africe nepotřebují komentáře. Úžasně skromný člověk, fenomenální operátor poslouchající snad via “10 uší”,vyřídí se svým domácím týmem ručně tisíce a tisíce QSL v rychlém sledu. Amputace prstu minulý rok v 9X mu nebránila, aby tentýž den pokračoval ve svém expedičním tempu.

RA3AUU, Igor Booklan, pravděpodobně nejmladší velikán z tohoto seznamu, přesto vždy velice žádaný po celém světě. Jeden z týmu N8S, jeho další aktivity T88A, V63UA, VK0IR... dle mého názoru, po odchodu Marttiho do radioamatérského důchodu půjde o jednu z největších expedičních star !

I2YSB, Silvano Borsa.Vůdce mnoha italských expedic po Africe a aktivní v Pacifiku : ZK3SB, ZK1GNW, TX4PG, FO/I2YSB. Samozřejmě také vynikající QSL manažér.

IK1PMR, Andrea Panati. “Malý velký muž”, vzhledem ke svému nízkému věku toho procestoval a dokázal opravdu moc a moc. Se svou přítelkyní Claudií K2LEO umožňují každý rok nám všem přístup k žádaným QSL, třeba: TX4PG, T33C, 6O0CW, TY5MR, VU4AN/VU3TLY....chce se již delší delší dobu podívat do Prahy, ale ty další a další expedice...

G3TXF, G3SXW, G3SWH, tedy Nigel, Roger a Phil – silná trojka zpoza kanálu La Manche, ale o nich jste si to podstatné mohli přečíst v minulých článcích. Ostatně za vše mluví jejich pozice ve “Dvoraně slávy”.

A co na závěr? Hluboká poklona všem výše uvedeným a nejen jim, je jich mnoho, nezbývá než v úžasu sledovat jak si vždy poradí s obrovským pile-upem, ale zejména s nekázní, vulgaritou, hloupostí a duševní omezeností určitého procenta radioamatérské populace. Bohužel i tací jsou mezi námi.
Mnohokrát mi vyvstane v mysli fotografie totálně vyčerpaného Marttiho po jedné “šichtě” na BS7H. Podívejte se na onu webovou stránku – ta fotografie mluví za vše!
Mni tnx old boys !!!

 

Valid HTML 4.01 Transitional