Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg


Kosovo – DXCC Nr.339 ?

Z roku 2008 uběhlo teprve 48 dní a část světových politiků, „taképolitiků“, náboženských představitelů a prý dokonce i nejmenované balkánské mafie připravila občanům show. Ta se dotýká i radioamatérského lidu, protože je ve hře uznání nové země pro DXCC – Republiky Kosovo, což by mělo být s pořadovým číslem 339 (rozuměj t.č. 339 platných zemí pro diplom DXCC).

Něco z historie:
Po skončení II. světové války se podařilo úspěšnému partyzánskému důstojníkovi jménem Josip Broz sestavit „nesestavitelné“ - Svazovou federativní republiku Jugoslávie. Ty úvozovky mají svůj význam, protože šlo o svazek proruských pravoslavných Srbů-YU1, prokatolických Chorvatů-YU2, na poměry tehdejšího státu dosti průmyslově vyspělé Slovince-YU3, většinou muslimské území Bosny a Hercegoviny-YU4, spíše prořecké Makedónie-YU5 a k Srbsku přivinuté Černé Hory-YU6.Držet to pohromadě mohl pouze režim si silnými prvky diktátorství.Jakýmsi západem tolerovaným diktátorem této země se stal později již maršál Josip Broz-Tito. Ten zemřel v r.1980 a bylo pouze otázkou času, co se začne dít. A bohužel se také dělo, nejen k hrůze Jugoslavců, ale celého světa! V roce 1990 se začala bortit křehká stavba „bábovičky uplácané z písku pláží u Jaderského moře“ a s tím započala mimo vyhlašování samostatnosti jednotlivých republik i hrozná genocida, jejíž smutným výsledkem byly desítky tisíc mrtvých bývalých Jugoslávců. O Kosovu se tehdy zase tak moc nemluvilo, byla to pouhá autonomní oblast Srbska. A radioamatéři dostávali příležitost získávat nové země: 9A, S5, T9, Z3 ba i 4O3 v létě roku 2006. V ústavě Srbska se objevil status Autonomní oblasti Kosovo a Metohije, chráněný rezolucí OSN č.1244 z roku 1999. Oblast Kosova tím začala být chráněna vojsky OSN, jinak by nepochybně nová genocida opět začala. Vše vyvrcholilo 17.2.2008, kdy dle Deklarace nezávislosti, byla v městě Priština vyhlášena Republika Kosovo, jako demokratický, světský a multietnický stát.

Současnost:
Rozhádanost velmocí v Radě bezpečnosti OSN je neúprosná. Proti nezávislosti Kosova vystoupila jako první Čína a ihned po ní Rusko. Ostatní velmoci v čele USA podporují nezávislost Kosova, ale věc má háček, že k uznání státu je třeba jednomyslného souhlasu všech stálých členů RB. Stačí tedy veto jediné velmoci a Kosovo jako samostatná republika nebude uznáno. Samozřejmě, že takové události velice pečlivě sledují světové expediční celebrity. A tedy nikdo nebyl, ale opravdu vůbec nebyl překvapen, když se v Kosovu objevila skupina radioamatérů v čele s Marttim, OH2BH a Nigelem, G3TXF – spolu s nimi N7NG,OH2PM,ON8MC a W3UR – co call, to pojem! QTH Kosmet a zřízeno pracoviště se 2 stanicemi používající call YU8/OH2R. Samozřejmě ihned na www.qrz.com získáváme prvé informace, kam poslat své direkty. A opět situace se mění každou chvilku. Nejprve via YU-YT bureau, tentýž den po prohlášení Hraneho, YT1AD-presidenta Asociace srbských radioamatérů(dále viz níže) je to via 4U1UN a v pondělí opět novum – zatím je to OH2BN. Dr. Hrane Milosevic, YT1AD – známý mimo jiné jako vedoucí vynikající expedice N8S v r.2007 na ostrov Swain, zareagoval na jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova celosvětově publikovaným vyhlášením, ve kterém uvádí, že platné povolení k vysílání z Kosova, jako p o u z e autonomní oblasti Srbska, je výhradně jen od RATEL (Srbská obdoba ČTÚ). V Srbsku neplatí úmluva reciprocity dle CEPT. Tedy skupina pracující z QTH Kosmet jako YU8/OH2R pracuje pouze z jakési provincie a nikoliv z nového státu !

Závěr:
Po stránce právní má Hrane nepochybně pravdu ! Leč zejména OK´s + OM´s jsou a byli dějinami poučeni, že když se „láme chleba“ neplatí právo, ale spíše „lévo“ (výraz Slávy Volného, již nežijícího komentátotora RFE). Tedy vyhlížíme-li do budoucna obyčejně vyhrává ten, kdo má na své straně silnější partnery. Domnívám se, že pravděpodobně zvítězí YU8, které již nyní podporují „ W, G, DL ,F, I, JA “ + mnoho dalších tzv. průmyslově-vyspělých států. Leč vše má svůj háček. Pokud by tomu tak bylo a ARRL uzná YU8 jako novou zemi, vytváří nebezpečný precedens. Ve hře jsou Valoni a Vlámové v ON, Baskové v EA, separatisté ze severu I, v ER – jakási Podněsterská republika, v U - Jižní Osetie, Abcházie, možná i Čečna....

A co z toho vyplývá? Třeba to, že se začneme o politiku zajímat trochu více než je obvyklé a zdrávo.

 

Valid HTML 4.01 Transitional