Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg
DX-ing, aneb odkud se také vysílá

Žijeme ve 21.století a naše hobby se posunulo zejména po stránce technického vybavení hodně, hodně kupředu. Přesto si myslím, že bychom neměli zapomínat na velikány , kteří se DX práci věnovali, a to s opravdu vynikajícími výsledky před půl stoletím. Mám na mysli jak ty na celosvětové úrovni, tak „obry“ v tomto oboru u nás. Když se řekne DX, napadají mne 3 značky velmistrů (úmyslně používám šachovou terminologii): OK1FF-Vladimír Kott, OK1SV-ing.Vladimír Srdínko a OK1CX-Karel Kamínek. OK1FF- Mirek z Prahy DIG 1120, po dlouhá léta Number One v DXCC žebříčku u nás, OK1SV - „Eman“ z Hlinska, nezapomenutelný a dlouhodobý vedoucí DX rubriky v Amatérském rádiu a Karel alias „Šutr“ z Prahy, který o DX-ech dovedl vyprávět tak poutavě, že by byla škoda jít spát. Všichni vesměs telegrafisté, pracující vesměs, pokud jde o poslechovou techniku se zařízeními, nad nimiž by v současné době mnozí ohrnuli nos, leč s jakými super výsledky. Vážení pánové mnoho krásných QSO i tam nahoře, odkud se shovívavě díváte na nás a s noblesou vám vlastní tolerujete výsledky, které se nyní dosahují s technikou, tehdy v OK nepředstavitelnou.

Pokud jde o světové velikány začnu podle abecedy Gusem Browningem,W4BPD.Pán, který dopřál radioamatérům více než 100 zemí, bohužel od 21.8.1992 již není mezi námi. Tehdy mu bylo 82 let. Pokud jde o počet zemí, ze kterých vysílali jsou na tom obdobně manželé Colvinovi, Lloyd,W6KG a Iris WB6QEP. Další světoběžník Don Miller,W9VNW plnil obdobně stránky všech světových DX-rubrik a ještě jeden pán-zakladatel YASME Foundation, organizace, která umožňovala všechny ty krásné DX-expedice- Mr.Danny Veil, muž mnoha calls, třeba VP2VB.

Tak – jak DIG myslí na DX-many, tím, že pro ně má diplom WDXS, tak i ARRL vydává diplom DXCC se základem – 100 potvrzených zemí dle seznamu, který se tu a tam mění a v době psaní těchto řádek je počet zemí na číslovce 337, přičemž poslední 2 země byly KH8S Swain Island a 4O Černá Hora.Vzácnost jednotlivých zemí se mění zejména v důsledku politických změn a také možnosti dostupnosti vzhledem ke geografickým a klimatickým podmínkám. Ještě nedávno vzácná souostroví Andamany VU4 a Lakkadivy VU7 se staly díky mezinárodním hamfestům běžnými zeměmi, obdobně před 20-ti lety převzácná Albánie je díky politickému vystřízlivění běžně dostupná. Anketa OKDXF, čili české DX nadace sestavila současné pořadí prvních 3 nejžádanějších zemí takto: 1.P5 LD Korea, 2.KP1 Navassa Island, 3. 3Y Bouvet Island. Byť mohou být k postupu ARRL, pokud jde o stanovení kritérií – co zemí DXCC je a co není, mnohé připomínky, nelze než dát za pravdu DX guru Števovi, OM3JW, který říká: DXCC je diplom americký a pouze tito pánové mají oprávnění stanovit, co se uzná za novou zemi, respektive proč se ta či ona země v seznamu DXCC zruší. Tudíž slovy OK-DX velikána Járy da Cimrmana: můžeme řvát, prskat, ječet, nadávat, ale to je všechno- co s tím můžeme dělat.

Protože díky masmédiím získáváme opravdu o celém světě množství zajímavých informací, pokusím se dále nahlédnout svým pohledem na některé země DXCC a přiblížit je trochu z jiné stránky, než to činí QSL, které samozřejmě nemohou obsahovat podrobnosti dále citované. Pokud to přečetl případný zájemce až sem, prosím jej i dále o toleranci a shovívavost. Zmíním se o některých zemích a zemičkách, o kterých si myslím, že jsou právě těmi perlami, pro které stojí na DXCC pořád pracovat.
1AO: hned první země seznamu je raritou. Vysílá se ze zámečku řádu Maltézských rytířů, který je v Římě.Dlouhou dobu šlo o velmi vzácnou a žádanou zemi, a to až do letošního roku, kdy se s expedicemi roztrhl pytel a kdo chtěl- udělal(1A4A,1A0KM,1A3 v CQ-WW).
3Y-B: Bouvet Island-jeho vzácnost je určena klimatickými podmínkami a možností „přežití“.Proto se dopřává zájemcům pouze občas, a to zejména díky návštěvám norských meteorologů.(dtto platí o „dvojčeti z Atlantiku-Ostrovu Petra II).
7O: Yemen.Díky nestabilní politické situaci je jako země velmi žádaný a vzácný. Známy cestovatel Vladimír UA4WHX jím chtěl završit svůj poslední trip, leč nepodařilo se.
BS7: Scarborough Reef.Jde snad o nejdiskutovanější „zemi“ zda ano-či ne v DXCC. Letošní dubnovo-květnová expedice způsobila na všech pásmech doslova blázinec a stateční hoši rozmístněni na 4 maličkých šutrech čelili pile-upu tím,že neposlouchali na stabilním kmitočtu, leč v rozmezí běžně 40 Khz.Přesto udělali za 10 dní více než 45.000 QSO.Původně 6-tihodinové směny u rigu musely být ze zdravotních důvodů om,s zkráceny a QSL z expedice zabírající při západu slunce jeden šutr s hamem je velmi přesvědčující a působivá. A to si nedovedeme představit, jaké to bylo v noci. Známý OH2BH,Martti účastník expedice vypadá na webu expedice naprosto vyčerpán (a že již něco prožil)!
FO-C: Clipperton Isl. Z leteckého pohledu jde o prstenec o půměru 12km se sladkovodní lagunou uprostřed.Šířka prstence se mění,není však větší než 200m. Protože jde o osamocenou entitu v Pacifiku,je zde unikátní bioprostředí se vzácnou florou (faunu tvoří pár palem, které zasadil počátkem minulého století jeden nadšenec). Jde o pozůstatek sopečných erupcí, které připomíná 27 m vysoká skála pokrytá exkrementy terejů.Ostrov je navštěvován čas od času mezinárodními přírodovědeckými týmy, expedice organizuje Franc.akademie věd. Bohužel příjezdem lodí se zde usadily krysy, které se nepodařilo vyhubit. A to bude asi jeden z velkých problémů mezinárodní expedice TX5C připravované na březen 2008. Perlička: jde o teritorium v jehož blízkosti se pohybují pašerácké lodě s drogami.Pokud jsou dostiženy tu americkými, tu mexickými vojenskými plavidly, haží balíčky drog do moře.Některé z balíčků doplavou až na Clipperton a přírodovědci předali třeba při posledním pobytu americké armádě na její loď drogy v hodnotě cca 10 milionů dolarů.
KH8S: již citovaný Swain Island, sice patřící do souostroví Americka Samoa, ale polohou je blíže ZL souostroví Tokelau. Tvrdí se, že jej jako novou zemi DXCC objevil Kan Mizoguchi, JA1BK, známý tím, že kružitkem pátrá v námořních mapách zejména v Pacifiku a počítá, který ostrov splňuje vzdálenostní kritéria. Na ostrově se usadil v 19.století jakýsi pan Jennings, který si přivezl krásnou domorodku z ostrova někde blízko(cca 400km od KH8).Současná rodina, která hostila expedici N8S čitá 37 členů o tvoří obyvatelstvo jediné vesnice na ostrově. P5: nedostupnost země je názorným příkladem deformované politické situace. Ti šťastliví, kteří P5 mají potvrzenu (zejména na ssb) využili demo vysílání OH a W,s – kteří se snažili P5 zpřístupnit širokému fóru hamů.Perlička 1- vedoucí QSL služby Josef, OK1ES, píše na svém webu, že díky pracovnímu zařazení v P5 odtud i vysílal, ale DXCC tato QSO nebyla uznána. Perlička 2-P5 byla zneužita i nejmenovaným ruským radioamatérem, který byl po zaměření odhalen, že je QRV mimo P5.
SV/A: mnišská „republika“ Athos je t.č. dostupná díky mnichu Apollovi z kláštera Dochiariou a vybaveného sponzory 50W IC-750A s 50W, s vertikálem Cushcraft AP8A, dipolem a beamem A3WS.Apollo uvádí, že výslovně využívá solární energii. Odpovídá vzorně na došlé direkty.
VK9: z početné skupiny VK9 ostrovů se chci zmínit o Lord Howe Isl. Zejména proto, že je názorným příkladem rozumného postupu australské vlády, která přístup na ostrov(přírodní rezervace) drasticky omezila, čímž zabránila případnému boom-u turistických kanceláří a developerů, kteří by tuto nádheru velice brzy zničili.
YV0: Aves Island,neboli Ptačí ostrov. Malinkaté území a donedávna(před příchodem 2 expedic) velice vzácná zem. Díky venezuelské armádě byla na tomto „pidi ostrůvku“ postavena na dané poměry superluxusní 2-patrová ubikace, díky které mají přítomni opravdu výborné podmínky k práci i relaxaci. Tedy vše to, co chybělo na BS7H.

Samozřejmě, že by bylo možné psát o dalších zemích a zemičkách, leč jsem toho názoru, že ten z čtenářů, který došel až sem, je naprosto vyčerpán.

Přeji všem pohodu v záslužném DX-hobby.

 

Valid HTML 4.01 Transitional