Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@seznam.cz

wpe1.jpg QSL management, aneb našinec ve styku s mistry a „mistry“ přes QSL

Na počátku tohoto povídání bych se chtěl zmínit o 2 velikánech, kteří se nesmazatelně vryli do paměti tisíců radioamatérů. První z nich již bohužel není mezi námi a věřím, že někde v nebi dělá radost dalším „silent keys“ svou precizní prací. Druhý bohudík žije a na jaře se mu podařilo zorganizovat úspěšnou multinárodní expedici do zemičky hamy nejvíce žádané. Tak tedy tím prvním byl nezapomenutelný Jack Cummings W2CTN, v začátku duhé poloviny minulého století QSL manažér z nezaměstnanějších. Zatímco dnes ten, kdo pošle QSL tomu či onomu manažérovi via bureau, čeká na odpověď v průměru 2 roky (samozřejmě, čestné vyjímky pořád existují, viz G3TXF), od W2CTN bylo vše v yřízeno v průměru do půlroku. A kolik různých expedic a vzácných stanic měl na starosti. Ještě jednou s hlubokou úctou: mni tnx Jack! Tím druhým je nestárnoucí Bob Vallio W6RGG, který začínal jako sekretář a QSL manažér YASME, což byla od 60-tých let minulého století plodná organizace založená světoběžníkem Danny Weilem (podle názvu plachetnice s níž brázdil od ostrova k ostrovu se organizace pojmenovala) a jeho pokračovateli byli manželé Iris a Lloyd Colvinovi. Vyjmenovat počet jimi navštívených zemí, odkud byli aktivní by zabralo opravdu mnoho místa. Čas plynul a koncem minulého roku bylo jasné, že úsilí W6RGG o uspořádání expedice na Scarborough Reef, BS7 má realnou naději, že se v r.2007 uskuteční. A také ano-koncem dubna a počátkem května t.r. navázali členové expedice v extrémních podmínkách (4 nízké šutry obklopené mořem,na nich stoleček se židličkou anténou a agregátem a slunečníkem-kromě rigu a NB se tam již nic nevešlo!!!) cca 45.000 QSO. Na každém šutru po 1 hamovi, který měl zpočátku 6-ti hodinovou službu, která musela být snížena v zájmu zdraví všech operátorů. Tak toto zorganizoval BIG Bob. I jemu patří mnoho díků, vždyť jenom získat povolení k vysílání od čínských úřadů a domluvit se s filipínským vojenským loďstvem (DU si činí na tyto šutry nárok a poslední expedice na vojenský nátlak byla v 1997 přerušena po 3 dnech usilí) musela být obrovská práce.

3 význačné expedice letošního roku byly názorným příkladem jak důležitá je volba QSL manažéra, aby celkový dojem ze zdařilé expedice byl korunován spokojenci, kteří dostanou včas tolik očekávanou QSL.

N8S, vynikající expedice na novou zemi DXCC Swain Isl. N8S, vedená Hranem YT1AD.Perfektně vybraný tým, výtečně zorganizovaný provoz na všech pásmech, to vše korunováno rozesláním QSL cca 2,5 měsíce (direkty)po skončení a to při cca 120.000 udělaných QSO. Samozřejmě, že toto by nezvládnul YT1AD sám, ale obklopen schopnými spolupracovníky zařídil!

VU7RG,opět úžasná expedice začátkem roku na tolik žádanou zemi Lakshadwep Isl., koordinace práce ze 4 ostrovů, včetně rozdělení frekvencí.QSL byly vyřizovány podle regionů IARU a já se zmíním o tom našem, který vyřizovala DL-DX asociace.Přes obvyklou precizní organizaci v DL se vyřízení QSL protáhlo na mnohem delší dobu než v případě předchozím.

BS7H, toť kapitola sama pro sebe. Nešťastná volba QSL manažéra KU9C. Bohužel. Říkám to proto, že nabídku dělat tuto práci a zadarmo, učinil Bobovi W6RGG náš Vráťa OK1KT.Bylo mu poděkováno s tím, že už mají KU9C!Bohužel-podruhé. Vráťa alespoň prosadil, že by vyřídil QSL pro OK-OM, bylo povoleno. Zakázku k tisku získal Bedřich OK1FXX-ELLI tiskárna ve Dvoře Králové vytiskla včas ufb QSL,leč Steve KU9C nebyl schopen do současné doby(září 2007) předat OK1KT vytištěné samolepky.Celý svět má QSL za své direkty, Vráťa urguje, urguje, KU9C slibuje, slibuje.... výsledek= 0! A to se tento pán předvedl již u expedice na Aves Island YX0LIX v roce 2006, kdy průměrná čekací doba na direkty byla 3 roku, přičemž jsou OK,s – kteří tyto QSL nemají doposud. O tomto pánovi (KU9C) se zmiňuji proto, že druhá expedice na Aves z tohoto roku je vybavena dávno, díky novému manažérovi IT9DAA, jímž je Corrado.V klidu, rychle, bez závad. Oni vůbec v I pracují velmi výkonní jedinci,namátkou Andrea IK1PMR, I2YSB Silvano a další.

Manažéry z matičky Rusi bych hodnotil tak půl na půl. Mezi ty horší třeba RZ3DJ, vyřizující QSL z Antarktidy (čekací doba na direkt 2 roky a to ještě posláno via CRC), naopak Vladimír UA4WHX, známý cestovatel, nemaje elektronický log, pouze tužku a papír, vyřizuje 350.000 udělaných QSO s kolektivem známých relativně velice rychle a vzorně.

Pozor na Švédy! (Nikoli v hokeji) Jako jedni z mála v Evropě požadují za direkt kvůli vysokému poštovnému 2 USD! (Tedy jako amíci!)Běžná taxa v EU je, jak víme 1 USD. Tradičně vynikající manažéři sídlí za kanálem La Manche! Ať jde již o zde často citovaného Nigela G3TXF, Phila G3SWH, G3TEV, jež odpovídá na direkt do 7 dní! Je jich celá řada a mají to asi v krvi. A ke konci pár perliček:

ON4AJV pracující z Kambodže ne a ne odpovědět na direkty, pomohlo až vynadání od ON-SWL!

SM0JHF nechce od protistanic QSL(dle jeho slov jsou výhřevné, háže je rovnou do kamen), ale QSL agendu vyřídí vzorně.

SV2ASP/A mnich Apollo vysílající z tajemného kláštera v Athosu,odpoví vzorně, rychle a přidá motlitbu v cyrilice.

JT1CH, byť má manažéra JR0CGJ, na kterého je ztráta času se obracet, pošle vzorně svou QSL, i když je poštovné v JT dost drahé, dtto JT1BH.

A opět, vše výše uvedené je pouze můj subjektivní pohled a je klidně možné, že názory případných čtenářů budou značně odlišné. Protože jedním z požadavků stanov DIG je 100% posílání QSL, domnívám se, že toto dost om, s-členů DIG nedododržuje.Z mých zkušenností v lovu na DIG členy sem řadím kupodivu hodně DL stanic, od nichž mi chybí potvrzená QSO z roku 2001, která bych potřeboval pro nálepku za 2000 DIG-sri. O stanicích z LZ a bývalých postsovětských republik nemluvě. O to více si vážím každého nového potvrzeného DIG-OK. Byť si na nás dost světa stěžuje, jsem přesvědčen, že to tak špatné není. Přeji všem těm, kteří to dočetli až sem hodně úspěchů s výměnou QSL a plno krásných QSO.

 

Valid HTML 4.01 Transitional